Skip to main content

Verkeersbeleid

Apeldoorn heeft, naar zeggen, wel een verkeersvisie, maar die sluit bepaald niet aan bij wat bewoners wensen. Zelfs een grote bewoners enquète bracht geen oplossingen en de overlast blijft.

Verkeersbeleid

Apeldoorn kent een verkeersvisie, dat in de vorm van een 10-jarenplan wordt vastgesteld. De laatste keer in 2010, waarbij door de gemeente met veel bombarie aan alle bewoners en bewonersvertegenwoordigers werd gevraagd mee te denken.Helaas belandde meer dan 90% van de verzamelde meningen in de prullenbak en veranderden de ambtenaren zo goed als niets aan hun eigen concept visie. Daarna is voor alle bewoners de verkeersvisie 2010 – 2020 beschikbaar gekomen, u kunt het document hier downloaden.

Verkeerszaken in en rond onze wijk Berg en Bos
Daarbij is sprake van twee aandachtspunten:

  1. Dagelijkse overlast vooral vanwege geluid door verkeer, met name vrachtverkeer op de Amersfoortseweg en de Jachtlaan. Belangrijk probleem is dat het meeste vrachtverkeer niet deze route zou moeten nemen en dat daarvoor een goed en goedkoper alternatief is, zonder dat enige bewoner daar overlast van ondervindt.
  2. Gedurende het toeristenseizoen overlast door verkeer en parkeren bij het Park Berg en Bos, Apenheul en het Boschbad. Belangrijke oorzaak is dat de eigenaar van het parkeerterrein, de gemeente Apeldoorn, structureel haar bewoners opzadelt met overlast, omdat er gewoon te weinig parkeerplekken zijn voor de bezoekers van alle attracties en evenementen die de gemeente Apeldoorn daar propageert.

Verkeersoverlast Amersfoortseweg en Jachtlaan
Sinds herfst 2012 loopt daarover overleg met de gemeente. Vertegenwoordigers van de wijken Wenum Wiesel, Kerschoten, De Naald, Brink en Orden, en Berg en Bos zijn daarbij betrokken. Echter het overleg gaat moeizaam omdat de gemeente laat blijken dat zij daar geen invloed op kan uitoefenen.

Verkeer en parkeeroverlast rond parkeerterrein bij park Berg en Bos
Deze problematiek speelt al meer dan 15 jaar. En ondanks dat, wil de gemeente meer en meer bezoekers aantrekken o.a. via evenementen in het nieuwe (pret)park Berg en Bos.

  1. Verkeersrapport (wijkinitiatief gestart eind 2012)
    Omdat de gemeente en de politiek het steeds opnieuw laten afweten is in het voorjaar van 2013 in opdracht van de wijkvereniging Berg en Bos door externe deskundigen een rapport opgesteld, dat vervolgens is aangeboden aan de gemeente met het dringende verzoek haar verantwoordelijkheid te nemen en een projectleider aan te wijzen die voor eens en altijd deze overlast op te lossen. Burgemeester en wethouders hebben zich in een brief van 13 september positief uitgelaten over het wijkinitiatief en zeggen toe dat zij de aanbevelingen zorgvuldig op uitvoerbaarheid zullen gaan onderzoeken en met de gemeenteraad bespreken op welke locaties de overloopparkeerplaatsen zijn te realiseren.

    U kunt het verkeersrapport hier downloaden.

  2. Vergunningparkeren (wijkinitiatief gestart voorjaar 2013)
    Om de overlast voor de wijkbewoners enigszins te beperken is voor een aantal straten vergunningparkeren ingevoerd. Voor bezoekers en zeker voor buitenlanders blijkt de bebording onduidelijk en wordt er toch geparkeerd. Met als gevolg een forse boete na een leuk dagje uit. Die bezoekers zullen we niet gauw terugzien in Apeldoorn en zullen zich zeker ook niet positief uiten.

Om de onduidelijkheden weg te nemen onderzoekt een projectgroep uit de wijk samen met gemeenteambtenaren naar de mogelijkheid om niet een aantal straten, maar een deel van de wijk (driehoek J.C.Wilslaan, Soerenseweg, Jachtlaan) af te bakenen; met een duidelijke boodschap dat daar op bepaalde tijden niet kan worden geparkeerd. Er is voorzien, dat met de betrokken bewoners zorgvuldig wordt gecommuniceerd om tot een acceptabele oplossing te komen. Daarvoor worden betrokken bewoners via een online enquête gevraagd hun mening te geven.