Skip to main content

Vervanging water en gasleidingen

Juni 2017

Net als in de andere wijken in Apeldoorn worden ook in de wijk Berg en Bos de gas- en waterleidingen vervangen door nieuwe pvc-leidingen. In voorgaande jaren is al een deel van die leidingen in de wijk vernieuwd. Bij die vervanging zullen er ook wegen opengebroken moeten worden. Om te voorkomen dat dit ook gaat gebeuren in wegen die de komende maanden opnieuw geasfalteerd worden, zijn Liander en Vitens gevraagd die werkzaamheden eerst uit te voeren.
Die werkzaamheden beginnen op maandag 26 juni en zullen tot 28 juli doorgaan. Aannemer Siers zal namens de gezamenlijke nutsbedrijven –¬†Liander en Vitens – die werkzaamheden uitvoeren.
Het werk vindt alleen in het zuidelijk deel van de wijk plaats (namelijk vooruitlopend aan de asfalteringswerkzaamheden ‘fase 2017’). Als de aannemer in uw straat aan de slag gaat, ontvangt u hierover een brief van de aannemer.