Skip to main content

Vervolg vrachtverkeer – 3 Amersfoortseweg

Nadat de wethouder in eerste instantie aangaf dat de gemeente weinig mogelijkheden heeft om vrachtverkeer te weren, is toch besloten door te gaan met vinden van een oplossing om de overlast te beperken.

Pilot verminderen overlast vrachtverkeer -3

Recent, 6 september 2013, is er weer overleg geweest over de verkeerssituatie. Afgesproken is dat er een brainstormsessie komt op 11 oktober om te kijken welke creatieve oplossingen er zijn om het overlast op o.a. de Jachtlaan en Amersfoortseweg aan te pakken. Plannen die weinig kosten en groot effect sorteren, hebben daarbij meer kans dan dure oplossingen, gezien het budget van de gemeente. (Een vergelijkbare sessie voor de Koninginnelaan heeft onlangs tot het besluit geleid een deel 30km te maken, met een zebra in het midden, waar iedereen zich in kon vinden).

De werkgroep heeft dringend behoefte aan input voor 11 oktober
!!! stuur svp Uw suggesties naar bestuur van de wijkvereniging Arjan Speelman – a.speelman@wxs.nl

Verzamelde suggesties tot op heden:
Verkeerssuggesties voor brainstormsessie op 11 oktober om overlast op Jachtlaan en Amersfoortseweg (gedeelte binnen bebouwde kom) te verminderen.
(Niet op volgorde van belangrijkheid)

 1. Gemeente onderzoekt of tomtom kan worden aangepast zodat vrachtverkeer voa A1 en A50 wordt geleidt naar bedrijventerreein Noord (en niet via afslag Kootwijk)- gaande
 2. Bewegwijzering aanpassen op A1 met bord voor richting bedrijventerrein Apeldoorn Noord rechtdoor via A50 ipv afslag Kootwijk
 3. Permanente flitspaal op Amerfoortseweg bij OM aanvragen om snelheidsbeperking te handhaven
 4. Op Amersfoortseweg bulten aanleggen die het verkeerafremmen (nadeel: verkeer op doorgaande wegen mag niet belemmerd worden)
 5. Op Amersfoortseweg verhogingen aanbrengen ter hoogte van de afslagen
 6. De Amersfoortseweg buiten de bebouwde kom een 60 km weg maken
 7. Onderzoeken of al het vrachtverkeer met mogelijke chemische lading geen gevaar is voor het drinkwatergebied langs de Amersfoortseweg en omgeleid moet worden
 8. Wijkraden nodigen de bedrijvenkring van Apeldoorn Noord uit om medewerking te vragen het vrachtverkeer via de A50 te laten verlopen, gemeente zit aan.

Geen optie:

 • Voor grootschalige ingrepen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een verhoogde middenberm (zoals tussen Vaassen en Emst) ontbreekt het op dit moment aan geld.
 • In tegenstelling tot wat in de Stentor is gemeld, is geluidsarm asfalt in heel Apeldoorn geen optie meer. Argumenten hiervoor: e effecten zijn vooral merkbaar bij hoge snelheden, niet bij 50 km/uur. Bij aanleg is het geluidsarmer, na twee jaar is dit effect verdwenen en net zo luidruchting als gewoon asfalt, na drie jaar luidruchtiger en na 5-7 jaar moet het vervangen worden, waardoor het ook te duur is in gebruik.
 • Ribbels op het asfalt ( zoals op de Kanaalweg?) geven voor de bebouwde kom te veel geluidsoverlast.