Skip to main content

Vitens illegale lozingen op stortplaats

In De Stentor is door de journalist Gep Leeflang deze dagen uitvoerig bericht over een onverkwikkelijke situatie midden in het waterwingebied aan de rand van onze wijk Berg en Bos.
De wijkvereniging was daarover reeds geinformeerd door de eigenaar van de stortplaats de heer Ponstein. Deze vertelde ons dat hij bij opruimwerkzaamheden in de kuil (Gat van Zevenhuizen) op grote pijpen en zelfs een afgedekte grote put stootte.

Door rondvragen kwam hij erachter dat de pijpen afkomstig waren van het pompgebouw van waterwinbedrijf Vitens dat naast zijn terrein staat.
Ook zou Vitens de grote put in de kuil hebben gegraven. Zowel de put als de grote pijpen staan nergens formeel, want dat eist de wet, geregistreerd en zijn dus illegaal op het terrein van het bedrijf van de heer Ponstein aangelegd.
Het bleek verder dat de pijpen door Vitens worden gebruikt om het ‘vervuilde’ water dat wordt gebruikt om periodiek hun leidingen door te spoelen hier in de kuil te lozen.

Let wel het is (ook bij Vitens) bekend dat hier sprake is van een stortplaats met onbekende inhoud. Er zijn daar in mindere mate giftige stoffen gestort die in normale situaties daar langzaam verdwijnen. Het is echter de grote vraag wat de periodieke massale stort van het spoelwater doet. Daarmee wordt de verspreiding geactiveerd en dat bovenop en bijna in het centrum van het waterwingebied, dat het drinkwater verzorgt voor niet alleen Apeldoorn maar ook gemeenten tot in Arnhem toe.

Met dank aan Gep Leeflang en de medewerking van De Stentor kunt U hieronder de bewuste krantenpagina’s downloaden en lezen.

Dossier Stortplaats
Zorgen over lozingen op stortplaats 1
Zorgen over lozingen op stortplaats 2
Het ontstaan van een gifwolk onder de grond 1
Het ontstaan van een gifwolk onder de grond 2