Skip to main content

Vliegroutes Lelystad Airport

September 2017
 
De afgelopen tijd is in de nationale en regionale media veel aandacht geweest voor het bepalen van de aanvlieg- en uitvliegroutes van de nog uit te breiden Lelystad Airport.
Het is de bedoeling dat dit vliegveld vanaf 2019 de vakantievluchten overneemt van Schiphol Airport. Dit heeft ook, zoals het zich nu laat aanzien, gevolgen voor onze wijk.
 
In de voorliggende plannen loopt één van de uitvliegroutes over het bosgebied van Hoog Soeren en dus ook net langs Berg en Bos.
Gesproken wordt over grote vliegtuigen die heel laag, op slechts 1.800 meter hoogte, komen overvliegen. Wat hiervan de geluidseffecten in onze wijk zijn is niet precies te voorspellen, maar reden tot zorg is er volgens kenners wel.


 
Hoe het ook zij, de besluitvorming door de Rijksoverheid dreigt een hamerstuk te worden, dat al binnen enkele weken (medio september) zijn beslag zal krijgen.
Als bestuur van de Wijkvereniging Berg en Bos kunnen we niet zoveel hiertegen beginnen, omdat de besluitvorming op landelijk niveau plaatsvindt.
 
Wat kunnen we wel doen?
Er zijn verschillende initiatiefnemers die proberen voldoende handtekeningen te krijgen om zo invloed te krijgen op de besluitvorming in de Tweede Kamer.
De bekendste initiatieven zijn “Red de Veluwe” en die van RTL-presentator Jan de Hoop die ook in de Gemeente Apeldoorn woont.
 
Indien u meer wilt weten over de voorgenomen vliegroutes boven/langs onze wijk, gebruik dan de volgende links (deze openen in een nieuwe tab) :

Lelystad Airport vliegroutes langs Apeldoorn

Lelystad Airport traffic routes under review

Indien u via  bovengenoemde petities uw zorgen kenbaar wilt maken, dan kunt u gebruik maken van de volgende links :

Petitie “Red de Veluwe”

Petitie Jan de Hoop

 

tekst Gustaaf van den Brand