Voetpad Roosmale Nepveulaan wordt hersteld

In het geplande groot onderhoud van de wegen in onze wijk was de gemeente voornemens om het voetpad langs de Roosmale Nepvuelaan tussen
Soerenseweg en Felualaan te verwijderen. Achterliggende gedachte was dat het voetpad in zeer slechte staat is en vrijwel niet werd gebruikt .
De wijkvereniging heeft de gemeente verzocht dit pad niet te verwijderen omdat dit voetpad onderdeel blijkt van een wandelroute voor ouderen, waaronder
meerdere bewoners van de Arendsburght.
Wij zijn daarom verheugd u te kunnen mededelen dat het voetpad behouden blijft én wordt gerenoveerd. Het oude asfalt wordt verwijderd en
vervangen door klinkers.
Het werk wordt uitgevoerd door KWS en zal rond 17 Juli 2020 afgerond zijn. Tot die tijd  zal het het pad daardoor niet begaanbaar zijn voor voetgangers.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn