Skip to main content

Wijkblad voorgaande edities

Vier keer per jaar verschijnt uw wijkblad Berg en Bos “informatie over uw wijk”

Te beginnen met de editie wijkblad 2020-3 en tot editie 2005-2 volgt aflopend onderstaand een lijst van voorgaande edities waarvan een deel van de inhoud is samengevat. Na de editie 2020-3  is de inhoud niet meer apart samengevat. De opgespoorde wijkbladen voor 2005 moeten nog afzonderlijk aan deze lijst worden toegevoegd (status dd 5 maart 24)

Voor de Apple gebruikers kunt u naar de pagina waarop alle oude edities zichtbaar zijn op het scherm en die u vanwaaruit kan inzien en/of downloaden.

Speciaal voor alle Windows gebruikers vindt op deze pagina een lijst met links naar alle oude edities :

Editie 2023-4

Editie 2023-3

Editie 2023-2

Editie 2023-1

Editie 2022-4

Editie 2022-3

Editie 2022-2

Editie 2022-1

Editie 2021-4

Editie 2021-3

Editie 2021-2

Editie 2021-1

https://wijkbergenbos.nl/wp-content/uploads/wijkblad-2020-3.pdf

 

 

Editie 2020-3  De editie van oktober 2020: Ook in deze editie wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het coronavirus. De huidige voorzitter heeft een gesprek met Jan Willem Karmiggelt, oud-voorzitter van de wijkvereniging van 1986-1992. Onze wijkagent geeft een inkijkje op oorzaken en gevolgen van WhatsApp fraude en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Verder haalt Gustaaf van de Brand herinneringen op met Eduard Verhoeff, oud-notaris, over de verijdelde vestiging van een bijzondere business in onze wijk..

Wijkblad 2020-2 :  de editie van juni 2020., Covid-19 en Noaberschap , herstelbestemmingsplan Apeldoorn Noord-West, boek Vilapark Berg en Bos, beheerplan wijk Berg en Bos.

Wijkblad 2020-1 :  de editie van maart 2020: jaarverslag 2019, nieuwe wethouder Maarten van Vierssen, Thomashuis in Berge en Bos, nieuw gebied in de Apenheul, Mannen die Apeldoorn kleuren.

Wijkblad 2019-4: de editie van december 2019: Oprichten stichting ‘Vrienden van de begraafplaats Soerenseweg’, de donkere dagen, de toekomst van ‘De Paddestoel’, Bronnen van Berg en Bos, in gesprek met…De Berg en Bosgarage, op naar een veilig 2020!, feest!, koffie en thee in de Berg en Bosschool.

Wijkblad 2019-3: de editie van september 2019 :Deze editie bevat onder andere informatie over wijzigingen in het ophalen van restafval en PMD, hulpverlening in de wijk, aanloop tot jubileum, ontwikkelingen rond verkeer en parkeren, bronnen van Berg en Bos, BSO, Sporten naast de deur, van oude tot jong helpen en bijdragen van gemeentelijke medewerkers informatie over infrastructuur, veiligheid en burgerparticipatie.

Wijkblad 2019-2 : de editie van juli 2019: notulen Jaarvergadering 2019, begraafplaats Soerenseweg, Bereikbaarheid ouderen, wegenwerken, Harpiste Regina Ederveen, Wat voor ouderen en jongeren op de Berg en Bos School, gezinsstad Apeldoorn, Glasvezel netwerk, Bronnen van Berg en Bos, Peuterspeelzaal Berg en Bos.

Wijkblad 2019-1 : de editie van maart 2019 : Jaarverslag 2018, Bronnen van Berg en Bos, Burgerparticipatie, Scottie, Paleis het Loo, R`redactie wijkblad, Wildrooster Soerenseweg, koffie en thee in de Berg en Bos School.

Wijkblad 2018-4 : de editie van december 2018. Deze bevat onder andere artikelen over Chalet Gentiana, winterpaleis het Loo, huiselijk geweld, zorgwebsite gemeente Apeldoorn, lijst met hulpinstellingen, strooien maar.., AVG, koningsdag 2018, Bronnen Berg en Bos.

Wijkblad 2018-3 : de editie van september 2018:  Renovatie Paleis Het Loo, Smeltend asfalt, “Onbegrensd”,  Drukte in Apenheul, zomer in Berg en Bos, Japanse duizendknop, erepenning ALTV Daisy, renovatie vijver park Berg en Bos, zonneceldaken, lustrum rest. de Boschvijver, drukte bij Juianatoren, Evert, en andere zwijnen in de wijk, Whats’sup, Boschbad in 2018, info avond zonnepanelen, verdroogde rododendrons.

Wijkblad 2018-2 : In de editie van juli 2018 : 30km stickers, Zorg voor uw gevel, Energieloket, Notulen Jaarvergadering 2018, Bronnen Berg en Bos, Bunker Seys Inquart, Ik zie ze vliegen, “U rijdt te hard” , Fietsgilde, Lijst Hulpinstanties, AED apparaten in de wijk, Minder brievenbussen van PostNL in de wijk, Help de natuur een handje.

Wijkblad 2018-1 : In de editie van maart 2018 : ALTV Daisy 125 jaar, Storm in de wijk, Van de voorzitter, Jaarverslag 2017, Bronnen van Berg en Bos, Sharon Koenders, Oproep nieuwe leden, Ontmoeting Baptisten Gemeente, Grenzen aan Naboarschap, Christelijk Lyceum wint scholierendebat, Lijst hulpinstanties, Winterverblijfplaats vleermuizen, Wijkbelangen in de politiek: kleur bekennen.

Wijkblad 2017-4 : In de editie van december 2017: Werk in uitvoering, aanpassing rotonde Jachtlaan, Vigilant: drukte en gezelligheid, Kerst op Paleis Het Loo, Hout stoken, Van de voorzitter, Herdenking vliegtuigcrash 1944, Bronnen van Berg en Bos, Soerenseweg, 30km stickers, Museum Paleis Het Loo, Wijkagent, Stadsdeelmanager, Noaborschap, AED, Energiek wonen, Buslijn 16.

Wijkblad 2017-3 : In de editie van september 2017: De geschiedenis van het Boschbad, Asfalteringswerkzaamheden, Bronnen van Berg en Bos (44), Vliegroutes Lelystad Airport, Sharon Koenders – wijkagent, Wim Bergink – Stadsdeelmanager, Vigilat, Noaberschap, Overvarende Bosdraken, Rechtswinkel, Meer kleur in de stad.

Wijkblad 2017-2 : In de editie van juni 2017: Dag van het Park, Theehuis heropend, Notulen Algemene Jaarvergadering 2017, Het Departement van Justitie aan de Soerenseweg, Bronnen van Berg en Bos (43), Wildernispark (2), Wim Bergink – Stadsdeelmanager Noordwest, Vigilat – Vakantie, Sharon Koenders – wijkagent, Fietsgilde Apeldoorn, Noaberschap, Splitsing Berg en Bos Alert, Nextdoor brengt buren bij elkaar, Juniperbos/Wildernispark, Koningsdag.

Wijkblad 2017-1 : De editie van maart 2017: Nieuwe laag asfalt, Van de Voorzitter, Jaarverslag 2016, Wijkagent bij evenementen, Bronnen van Berg en Bos, Wildernispark, Renovatie Theehuis, Stadsdeelmanager “Rock’n’Roll”, Vigilat terugblijk 2016, Noaborschap handige lijst, Berg en Bos Alert, Geef de pen door, Facebook: Berg en Bos sociaal, Museum Paleis het Loo, Juniperbos.

Wijkblad 2016-4 : De editie van december 2016: Stadscamping, Jaarvergadering, Kelly Scott Smith herdacht, ‘Ik huil de tranen van mijn moeder’, Voorlichtingsavond inbraakpreventie, Apenheul 2016,  Viglat-wintertijd,  Wijkagent Sharon Koenders, Stadsdeelmanager Wim Bergink, Bronnen van Berg en Bos, Bescherming van het bomenbestand, Stichting Behoud Juniperbos, Geen wilde zwijnen meer in de wijk, Noaberschap, Berg en Bos Alert, Wegwijs in zorg en welzijn: Stimenz, Naastenliefde 2.0, Berichten uit Vonderlaan.

Wijkblad 2016-3 : Onzekerheid over asbest, Geef de pen door: Vonderlaan, Nieuwe ontwikkelingen bij Vigilat, Voortgang renovatie Sprengenvallei, Wijkagent Sharon Koenders, Bronnen van Berg en Bos, Groene blaadjes, Wat mag wel of niet in Stadspark Berg en Bos? Geen klinkers maar wel 30km zone? Noaberschap, Vrijwilligerswerk bij de Kap, Renovatie Paleis Het Loo .

Wijkblad 2016-2 : Apeldoorn en de vrijetijds- economie, Noaberschap,  Notulen jaarvergadering,  Werkstuk over de wijk Berg en Bos,  Bronnen van Berg en Bos, Parkflat Arendsburght,  Even voorstellen: Wijkboa,  Contributies wijkvereniging, Een fijne en veilige zomer,  Overval Berg en Bos garage, Beter een goede buur.. ,  Sterren bij Bakkerij Maassen,  Veilig op vakantie.

Wijkblad 2016-1 : Agenda Jaarvergadering 2016, Jaarverslag 2015, Bronnen van Berg en Bos, Berg en Bos Alert, Renovatie Paleis Het Loo, Berg en Bos bibliotheek, Even Voostellen, Rommel in de wijk, Wandelroutes, Giro d’Italia, jeugd BOA, De laatste Marathonloper.

Wijkblad 2015-4 : Oudste foto Berg en Bos, Geef de pen door, Vigilat, Wijkagent, Bronnen van Berg en Bos
Naoberschap, WeHelpen, Rode Kruis, Wethouder verkent de wijk, Toekomstscenario’s, Exclusief voor wijkbewoners, Taartenactie blijvend succes.

Wijkblad 2015-3 : Nieuw bestemmingsplan Berg en Bos?, Beste bewoners, ATK finales, Buurtpicknick, van de Voorzitter, Bronnen van Berg en Bos, Stokje overdragen, Mark Sandmann wethouder, Geef de pen door, Voorkomen is beter dan genezen, Gif?, Beelden in de wijk, Oud worden in eigen huis, Lid worden via internet, vakantieperiode in Berg en Bos, Oproep Koningsdag.

Wijkblad 2015-2 : Notulen ALV 2015, Van de Voorzitter, Waterpolotoernooi, Picknick in Stadspark, Met veilig gevoel op vakantie, Vakantie en woninginbraken, Bronnen van Berg en Bos, Geef de pen door, Beelden in de wijk, Parkeerbeheer Berg & Bos, Stadsdeelaanpak, Drie is teveel, Ontwikkelingen Julianatoren, BuurtApp, ATK.

Wijkblad 2015-1 : Oproep Jaarvergadering, Jaarverslag 2014, Van de voorzitter, Babbeltrucs, Bronnen van Berg en Bos, Glascontainer Callunalaan, Pas op met “urgente” reparaties, E ven voorstellen, Vigilat, Noaberschap, Terugdenken.

Wijkblad 2014-4 : Noaberschap 2.0?, Bronnen (33) – Ritme van een notenraper, Excelsalaan, Drukte in de dierentuin, Donkere dagen, Christelijk Lyceum, Buurtpicknick (terugblik), Verandering in de zorg, De vinger aan de pols, Inloopavond Julianatoren, Beelden van de wijk(5), Van het bestuur,: BB-bunker, parkeren, Julianatoren, Amersfoortseweg., Even voorstellen – Jan Wassink, De ander kant van Apenheul (2)

Wijkblad 2014-3 : Buurtpicknick in onze ’achtertuin’, Stadspark Berg en Bos, Ahornlaan, Voorwoord voorzitter, Rondom het Christelijk Lyceum, Onze kinderen gaan naar school, Op de fiets, Beelden in de wijk (4), Bronnen van Berg en Bos (32), Bunkerterrein Seringenlaan, Nu moet het toch niet gekker worden, Vigilat, Het Reintje, De Kap, Van het bestuur, De ander kant van Apenheul (1)

wijkblad 2014-2 Koningsdag 2014, Notulen jaarvergadering april 2014, Van de voorzitter “Verandering van tijden?”, Geef de pen door …Dennenlaan, Uitkomsten online enquête, Bronnen (31) –De kleine wereldkampioen, introductie Wim Bergink, Tuinieren in Berg en Bos, Helikopter boven mijn huis, Werk aan onze wegen, Beelden in de wijk (3), Van het bestuur, Surprise barbecue

wijkblad 2014 – 1 Website en wijkblad komen samen, Geef de pen door …Sparrenlaan, Beelden in de wijk (2), Oproep Jaarvergadering, Jaarverslag 2013, Bronnen (30) – De Enkhuizer in het bos, Wisseling stadsdeelmanagers, Het is mooi geweest, Nieuwe ronde, nieuwe kansen, Ronald de Man – wijkagent, Juridische procedures, Meten is weten, Parkeren in en rond Berg en Bos (3), WOZ actie van makelaar Goos

wijkblad 2013-4 Ooit woeste grond, de pen Soerenseweg, afsluiting dweilen.., beelden in de wijk, parkeerverordening, kozakken, hondenleven, glasvezel, zakkenrollers, moeder op het dak, schakelpunt

wijkblad 2013-3 Pronkjuweel, notulen extra ledenvergadering, nieuwe bestuursleden, bronnen, de pen Bosweg, paddestoelhuis, bestemmingsplannen, etc.

wijkblad 2013-2 Koninginnedag 2013, het alziend oog, oproep extra jaarvergadering, notulen jaarvergadering 16 april, resultaat ‘dweilen met de kraan open’, rapport parkeren rond Berg en Bos; de pen Zwarte Kijkerweg; Stadsdeelplan; vervolg!! ‘Sparrenlaan online!! ..’

wijkblad 2013-1 Sparrenlaan online, agenda jaarvergadering 2013, jaarverslag 2012, Bronnen, Galgenberg, geef de pen door (J.C.Wilslaan), volgens Robert, autosleutels, AGOVV hoe verder, parkeren!!, vervolg project thermografische fotografie

wijkblad 2012-4 Oproep voor duurzame wijk, Wolf aarzelt, geef de pen door (Berkenlaan), villa’s van voor 1900, bestemmingsplannen, vigilat,

wijkblad 2012-3 Lido, de pen ‘Felualaan’, (parkeer)overlast, BP park Berg en Bos, BSO, nieuwe bewoners

wijkblad 2012-2 BP AGOVV en Park, notulen jaarvergadering 2012, de pen ‘Burg. Roosmale Nepveulaan’

wijkblad 2012-1  agenda jaarvergadering, bewoners enquete, jaarverslag 2011, de pen ‘2e Beukenlaan’

wijkblad 2011-4  Wonen i/hgroen, enquete, BSO, UMTS , AGOVV, geef de pen door, Park

wijkblad 2011-3  Park-architect, camping, UMTS, piloot, toekomstagenda, folly, BSO

wijkblad 2011-2 UMTS-mast Callunalaan, jaarvergadering 2011, openluchttheater, BSO

wijkblad 2011-1 Maarten v Rossum pad, jaarvergadering, jaarverslag 2010, Echoput

wijkblad 2010-4 Vliegtuigwrak, Chr.Lyceum-2, veilige wijk, bezoek wethouders, zendmast

wijkblad 2010-3 AGOVV, Chr.Lyceum-1,100 jr.Julianatoren, wijkwethouder, oorlogsvondst

wijkblad 2010-2 Galerie Montana, Jaarvergadering, Fietsgilde, Onderduiken, recreatie 2009

wijkblad 2010-1 Voorplein Park B&B, jaarverslag 2009, Apenheul, Thomashuis, Rita Staller

wijkblad 2009-4 Voortgang Park B&B, Vigilat, Thomashuis, FijnStof, zwijnenhek, schouwen

wijkblad 2009-3 Arendsburgh, Theo van Gogh, Verkeersvisie?, Badhuisspreng, Schouwen

wijkblad 2009-2 Koninginnedag, verslag ledenvergadering, Badhuispreng,recreatie 2008

wijkblad 2009-1 Jaarvergadering 2009; verslag 2008; Frederik van Eeden; BB-bunker

wijkblad 2008 – 4 Beleid techniek afd.Groen; Fabeltjeswijk; Klimbos, AGOVV; wijkagent.

wijkblad 2008-3 Duurzaam Julianatoren; interview Bert de Boer; bladruimen.

wijkblad 2008-2 Verslag ledenvergadering 2008; Boswachter Henk Bonekamp,

wijkblad 2008-1 Ledenvergadering; verslag 2007; interview wethouder Boddeke; st. Veluwe

wijkblad 2007-4  AGOVV nu&vroeger; inspreken? Stadspark; interview directeur Tactus

wijkblad 2007-3  interview Hr. Krekel Julianatoren; wijkregels; natuur in de wijk?

wijkblad 2007 – 2  Triënnale; hondenfestival; Koninginnedag viering 2007

wijkblad 2007-1  Paleis Het Loo; Triënnale in Park Berg en Bos

wijkblad 2006-4 Thema nummer Stadspark Berg en Bos

wijkblad 2006-3  Waterwingebied; Klimbos; bronnen van Berg en Bos

wijkblad 2006-2 Geschenk 25 jr. wijkvereniging; interview Kristalbad

wijkblad 2006-1  interview directeur Berg en Bosschool; rond de wijk: bezoekers, verkeer.

wijkblad 2005-3 Erelid, verslag jaarvergadering 2005, viering 25 jaar

wijkblad 2005-2  Uitnodiging jaarvergadering 2005