Skip to main content

10 mei 2023: Voorlichtingsavond brandpreventie

In het wijkblad van de wijkvereniging Berg en Bos van december 2022 is onder het kopje “Veiligheid in de wijk”aandacht gevraagd voor het natuurbrandgevaar. Dit natuurbrandgevaar manifesteerde zich heftig in het extreem warme en droge jaar 2022 maar ook reeds in de warme, droge jaren van 2018, 2019 en 2020.

U woont in een schitterend groen gebied van onze mooie gemeente Apeldoorn en de Veluwe. Dit wilt u vast zo houden! Wij ook! Ik ga graag met u in gesprek op de voorlichtingsavond over natuurbrandveiligheid op 10 mei 2023. Op deze avond hoop ik duiding te geven van het natuurbrandrisico waar we nu in Nederland mee te maken hebben en nog belangrijker u handelingsperspectief te bieden om dit risico ook vanuit de woonomgeving mede beheersbaar te maken. Veelal kan, met kleine maatregelen, die ook nog een positief effect kunnen hebben op o.a. biodiversiteit en verduurzaming, het natuurbrandrisico al aanzienlijk worden verkleind.

Mede ten gevolge van de klimaatontwikkeling verwachten we in de nabije toekomst een nog grotere toename van dit risico. Dit valt mede op te maken uit het door diverse wetenschappelijke instituten opgestelde natuurbrandsignaal-23. Natuurbrandsignaal ’23: meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving – Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (nipv.nl)

Om dit toenemende risico beheersbaar te houden, betekent dit een inspanning van een ieder die met natuur van doen heeft. Of het nu gaat om de natuurbeheerder, de infrabeheerder of de in de natuur gelegen dan wel de aan de natuur grenzende recreatieonderneming, zorginstelling en gebieden wonen & werken. Veelal is met een aantal kleine maatregelen en goed beheer/onderhoud het risico op natuurbranden en de impact van een natuurbrand op bijvoorbeeld woningen fors te verkleinen.

Hiervoor is het belangrijk dat een ieder zich bewust is van dit risico en afhankelijk van zijn/haar situatie een bijdrage aan het beheersen ervan levert. Dit noemen we Fire Wise!

Nieuwsgierig geworden?

Kom naar de brandpreventie voorlichtingsavond, met de volgende sprekers:

Anja Prins, wethouder gemeente Apeldoorn

Tim van Alen, bosbeheerder en ondergetekende.

Woensdag avond 10 mei a.s. in het Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108,

Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur, toegang gratis

Om u op gepaste wijze te kunnen ontvangen is het voor de logistiek plezierig als u zich tevoren aanmeld, onder vermelding met hoeveel personen u aanwezig bent, via een mailtje vóór 1 mei a.s. op:    bergenbos21@gmail.com

Graag tot dan!

Klaas Noorland

Projectleider Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrand beheersing

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)