Skip to main content

Voorontwerp bestemmingsplan AGOVV beschikbaar

Het voorontwerp bestemmingsplan AGOVV, dat op verzoek van de huurders van de AGOVV velden door de gemeente is ontwikkeld is op 18 augustus 2010 formeel gepubliceerd. Bewoners de stukken inzien op het gemeentehuis of het document downloaden via de website van de gemeente.

Intussen hebben de wijkraden de stukken al ontvangen en zijn zij zich aan het inlezen. Een vervelend incident is het zgn. AGOVV-plancommunicatie misverstand, dat er destijds volgens de wijkraden 2500 bezoekersplaatsen zouden komen. De waarheid is dat destijds is afgesproken, dat er 2500 nieuwe plekken komen en dat de oude tribune met 750 plekken dan zou verdwijnen. De realiteit is dat deze tribune door SAM is gered en nu een Apeldoorns monument is en de 750 plekken ondanks de afspraak  zijn gebleven. Nu, zo blijkt uit het voorontwerp, worden we dus als nog geconfronteerd met een uitbreiding naar 3750 (sta en zit) plekken!!! De gemeente geeft daarbij echter uitdrukkelijk aan dat daarmee de grens is vastgesteld.
De verhoging zou, omgerekend naar overlast betekenen, dat daarmee een toename van 98 auto’s is te verwachten, die allemaal gemakkelijk op het parkeer terrein bij de ingang van Park Berg en Bos een plaats kunnen vinden. Dus zo schrijft de gemeente slechts een geringe overlast.

Op vergelijkbare wijzen worden overlast van geluid en licht gebagatelliseerd.

De gemeente gaat ook nog in op het belang van AGOVV voor de gemeente en verwijst naar haar Strategische Economische Beleidsvisie 2000-2020. Daar worden dagrecreatie positief gevonden. De gemeente vergeet even gemakkelijk dat het hier helemaal niet gaat om dagrecreatie, maar in de meeste situaties om recreatie op vrijdagavond, wanneer wijkbewoners na een drukke werkweek de rust van het weekend tegemoet zien. De vraag is dan of er dan sprake is van toegevoegde economische waarde van de dagrecreatie AGOVV of dat er dan juist sprake is van extra overlast voor de werkende burger.

Maar intussen kunnen we U behulpzaam zijn en hier vast een deel van de teksten laten inzien. NB. Groot bestand om te downloaden.
Mocht U daarvan gebruik maken dan willen wij als wijkvereniging graag Uw commentaren ontvangen.
Natuurlijk kunt U straks na 18 augustus ook zelf Uw zienswijzen kenbaar maken aan het college. Het bestuur van de wijkvereniging wil dan graag een kopie van Uw zienswijze ontvangen.