Skip to main content

Vooroverleg BP Paleis Het Loo en Paleispark

februari 2014

Op 5 november j.l. hebben wijkraad de Naald en wijkvereniging Berg en Bos hun visie ten aanzien van de plannen voor een nieuw bestemmingsplan voor Paleis Het Loo en de Paleistuin op dit punt mondeling bij de gemeente toegelicht.

NB. naar aanleiding van deze notitie zijn er twee nieuw begrippen ontstaan voor evenementen, te weten
evenement categorie A (Apeldoorners) en evenement categorie B (Buitenstaanders). Zie verdere toelichting in tekst hieronder.

De onderstaande notitie is daarna aan de gemeente verstrekt.

Referte: Uitgangspunten notitie bestemmingsplan Paleis Het Loo en Paleispark, versie 10 oktober 2012, definitief

Zienswijze m.b.t. uitgangspunt wensen wijkraden (referte, pagina 4).
Op 5 november j.l. hebben wijkraad de Naald en Berg&Bos hun visie op dit punt mondeling toegelicht. Wij hechten er aan om vòòr de uitwerking van referte in een concept bestemmingsplan, deze visie ook schriftelijk vast te leggen.
Evenementen op Het Loo zijn niet allemaal gelijk en te rubriceren in:

1. Georganiseerd door het Museum

a. binnen de infrastructuur

b. infrastructuur overschrijdend

2. Extern georganiseerd op door het Museum beschikbaar gestelde infrastructuur (i.c. het voorterrein )

a. Voor het publiek vrij toegankelijk (bijv Koninginnedag, ballonfestijn)

b. Niet vrij toegankelijk, commercieel (Winterfair, Concours d’Elegance)

i. Binnen infrastructuur

ii. infrastructuur overschrijdend

Bij alle rubrieken is bescherming van de vitaliteit van de historische bomenstructuur een eis. Niet alleen tijdens het evenement, maar evenzeer in de opbouw- en afbouw fase.

ad 1.b.
Hoewel er in het verleden wel een enkel evenement is te noemen (de Jurk van M.) waarbij de infra is overschreden, is het geen bestaand gebruik. Parkeer- en verkeersoverlast niet acceptabel

Ad 2.a.
Als in deze categorie de infrastructuur wordt overschreden is parkeer- en verkeersoverlast acceptabeler. De omwonenden hebben weliswaar de lasten , maar samen met de inwoners van Apeldoorn ook de lusten.

Ad 2.b.ii.
Bestaand gebruik is uitsluitend en maximaal 2 keer per jaar de Winterfair en het Concours d’Elegance.

Concours d’Elegance (geconcentreerd in 2 etmalen) geeft veel grotere parkeer-,verkeers- en geluidoverlast dan de Winterfair (gespreid over 4 etmalen). De overlast dient door strakke vergunning en handhaving te worden beperkt.

Als de frequentie van beide evenementen niet jaarlijks is, zou om en om kunnen worden overwogen.