Skip to main content

Voortgang aanpak geluidsoverlast (2)

Al jaren heeft de wijk overlast vanwege gebrek aan parkeerterrein. In 2012 kwam daar nog overlast bij, na de enorme geluidsexplosies bij evenementen. Al snel bleek dat de gemeente hiervoor geen oplossing voorhanden heeft. De wijk heeft daarom zelf een oplossing aangedragen, waarop de gemeente heeft besloten de nu van toepassing zijnde regels te herzien.

19 maart 2014
De wijk heeft het concept voor een vernieuwde Nota Geluid en Evenementen Apeldoorn ontvangen van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Dat is de milieudienst waar de gemeente Apeldoorn in participeert. Uit de Nota blijkt, dat zorgvuldig is gelezen en is geluisterd naar de commentaren op huidig document. Echter met de aanbevelingen en wensen van onze wijk is niets gedaan. Wel is er nu aandacht voor maximaal aantal dagen dat een omgeving mag worden geteisterd, worden zgn. akoestische locatieprofielen beschreven met daarin gemaximaliseerde geluidswaarden per omgeving, zijn er regels voor geluidsmetingen, klachtenprocedure, etc. De nota vraagt dus zorgvuldige bestudering en commentaar voordat wij als wijk kunnen reageren.

14 november 2013
In het gemeentehuis is een overleg geweest waarbij met name het voorstel van de wijkvereniging om een categorie gebieden aan de bestaande regelgeving toe te voegen. Een gebiedscategorie waar de maximale geluidsbelasting aanzienlijk lager is dan de huidige laagste categorie van 75 dBa. Een nieuwe geluidscategorie zou met name moeten gelden voor gebieden langs de groene natuurgebieden (Natura 2000) en in en nabij stille woonwijken.
Apeldoorn heeft een groene naam hoog te houden en moet vanuit die doelen ook consequenties accepteren, zoals geen geluidsoverlast. De wijkvereniging bleek niet de enige die hiervoor pleit, uit andere gebieden waren ook signalen bij de gemeente binnen gekomen. In het overleg zijn diverse onvolkomenheden en wensen voor aanpassing van de bestaande Nota Geluid en Evenementen Apeldoorn aan de orde geweest en er is toegezegd deze op te nemen in een nieuwe Nota. De verwachting is dat we eind januari 2014 een eerste concept ter beoordeling krijgen voorgelegd.

Voorjaar 2013
De wijkvereniging Berg en Bos heeft een onderbouwd voorstel voor normering geluidsevenementen in rustige omgevingen, bijvoorbeeld een stille woonwijk of nabij beschermd natuurgebieden, ingediend bij de gemeente.
De gemeente heeft het voorstel van de wijkvereniging positief ontvangen en heeft in een brief laten weten dat zij de wijkvereniging in de loop van dit jaar zal betrekken bij de ontwikkeling van een nieuwe Nota geluid en evenementen.

Nazomer 2012
Het begon met een gigantische luidsoverlast door Sounddivers in het Boschbad
Er is destijds geen bezwaar ingediend omdat er geen problemen waren voorzien. Het Boschbad heeft immers een milieuvergunning, waarbij geluidgebruik beperkt is.
Klachten
In loop van de dag kwamen klachten bij bestuursleden van de Wijkvereniging. Klachten kwamen vanuit hoek Bosweg, Excelsalaan, omgeving Vliegerlaan, zelfs vanuit Orden aan de overzijde van de Asselsestraat. Het was een prachtige zaterdag, bewoners genoten buiten in hun tuin.
Muziekgeluid was goed hoorbaar tot aan eind van de Vonderlaan. De discodreun klonk door de hele wijk. Overlast was zodanig dat bewoners niet meer in de tuin konden zitten en zelfs in huis was geen rust te vinden.
Klachtenafhandeling
Klagen bleek niet mogelijk, veel bewoners, ook de voorzitter van de Wijkvereniging konden hun klachten niet kwijt bij het zwembad. De poort werd bewaakt door een bewakingsdienst en een verantwoordelijke manager was niet beschikbaar.
Klagen via de telefoon ging ook niet, de telefoon werd gewoon niet opgenomen maar werd doorgeschakeld naar zwembad Malkenschoten. Vandaar kwam via een bandje de melding dat het zwembad gesloten was en men later terug moest bellen.