Skip to main content

Voortgang fasenplan project infrarood

Introductie
Iedere huiseigenaar in onze wijk zal een reden hebben gehad om energie besparende maatregelen te nemen voor zijn of haar huis. Die redenen zijn zoal stijgende kosten van de energierekening, meer comfort in huis, maatschappelijke verantwoordelijkheid, zorg voor de natuur etc.
De oplossingen zijn dan andere energieleverancier, zuinige Cv ketel, ’s avonds gordijnen eerder dicht, tochtwering en misschien wordt gedacht aan groene energie, windmolens of zonnepanelen.

Toch wordt vaak vergeten te kijken waar er energie lekken zijn in het huis.
Daarom is door bestuur van de wijkvereniging gekozen U daarbij te helpen.
Door Uw energielekken, met behulp van warmtebeelden zichtbaar te maken kunt U daarna zelf bepalen wat uw verdere stappen kunnen en zullen zijn. Het project omvat het doen laten meten van energie (warmte) lekken van woningen met behulp van een infrarood kamera.

Het project omvat acht fasen, waarvan de voortgang hieronder is te volgen:
> project is hier actief; = betekent is afgehandeld.
 
Op dit moment is fase 5 afgerond en is fase 6 in bewerking

Fase 1. voorbereiding en bekendmaking

 • door bestuur van de wijkvereniging
 • informatie infrarood meten
 • opvragen kosten infraroodmeting – aanbod 1
 • ontvangst bedrijven aanbod 1
 • aanvragen subsidie gemeente
 • uitzoeken eventuele andere subsidies
 • vragen van instemming en ondersteuning voor gekozen project door belangengroepen in Apeldoorn, waaronder de gemeente.
 • artikel in de wijkkrant 2012-4
 • uitnodiging voor deelname door alle woning eigenaren in de wijk
 • oproep voor vrijwilligers in de wijk die het project willen gaan begeleiden

NB. de wijkvereniging is alleen initiatiefnemer, de wijkvereniging en het bestuur zijn niet verantwoordelijk voor de verdere realisatie van het duurzaamheidsproject

Fase 2. aanmelden voor deelname

 • door belanghebbenden in de wijk
 • door antwoordkaart in de wijkkrant, is in december verspreid, deadline 31-12.
 • de aanmelding dient te bevatten:
  Naam en voorletters opdrachtgever – huiseigenaar
  Volledig adres, straat, huisnummer, postcode
  Bank nummer i.v.m. facturering?
  Handtekening van opdrachtgever – huiseigenaar
 • registratie alle deelnemers = response 1
 • overleg CFP,heer Bram Adema die als adviseur en Bert van Renselaar begeleider gaat optreden
 • 10-01 oproep voor aanvullende actie > 2 vragen, tegelijk toetsen van alle e-mailadressen
 • registratie antwoorden deelnemers = response 2
 • overleg 1e vrijwilliger
 • bekijken hoe facturering moet gaan lopen
 • vraag aan bedrijven voor aanvullende offerte, gebruik van de standaard rapportage en medewerking aan proefsessies.
 • ontvangen aanbod leveranciers

Fase  3. inschakelen vrijwilligers en proefsessies bij 3 woningen

 • organisatie proefsessies
 • uitvoering proefsessies > 13-02
 • starten project groep (vrijwilligers uit de wijk die dat op zich willen nemen)
 • keuze en opdracht leverancier

Fase 4. realisatie van het project

 • door leverancier > data 27/2, 1/4, 4/4 en 5/4
 • begeleid door projectgroep
 • Informatie verstrekken voorafgaande aan de opnamen
 • Planning van de opnamen
 • Uitvoering van de opnamen

Fase 5. afronding

 • door leverancier
 • verstrekken van de afgesproken beelden
 • facturering huiseigenaren

Fase 6. Vervolgacties door CFP en projectgroep

 • verzamelen huizeninformatie voor analyses
 • analyse rapportages door vrijwilligers samen met CFP
 • op jaarvergadering 16 april 2013 presentatie van de gebruikte technieken (Buildingdoctor) en overzicht resultaten van alle woningen
 • voorstellen voor vervolgacties door vrijwilligers samen met CFP

Fase 7. Eind evaluatie

 • door projectgroep en vrijwilligers samen met CFP
 • totaal analyse door vrijwilligers samen met CFP van alle rapporten voor wijkresultaat

Fase 8. Afsluiting project

 • door bestuur wijkvereniging
 • afwikkelen baten/kosten
 • publicatie in de wijkkrant