Skip to main content

Voortgang ontwikkeling Ponstein locatie

20 januari 2014
De heer Ponstein heeft in 2013 een voorstel voor bestemmingsplan wijziging ingediend, omdat zijn plan niet is voorzien in het bestemmingsplan Park Berg & Bos e.o. Volgens de gemeente Apeldoorn is hier sprake van een conserverend plan en is daarin geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Daarom is er eind 2013 bij de Raad van State een bezwaar ingediend.

Op het terrein is een natuuronderzoek verricht. Er zijn geen hoogwaardige natuurwaarden aanwezig op S759/ voormalige stort. En de voormalige stortgat is geen bodem voor natuuraanwas t.a.v. lange termijn. Bomen vallen op den duur automatisch om en graafwerk door eventueel dieren eindigen in oud puin en verharding.

11 februari 2013
De heer Ponstein meldt ons dat hij zijn plan Waltersbergje heeft ingediend bij de gemeente.

11 en 12 december 2012
In De Stentor verschijnen artikelen en illustraties over de al vele jaren durende illegale activiteiten van Vitens in het eigendom van de heer Ponstein. Mogelijk dat Vitens daarmee haar eigen bronnen voor de drinkwater voorziening voor de bewoners van Apeldoorn in het gevaar heeft gebracht. Verrassend is de verbaasde reactie vanuit de gemeente waar ogenschijnlijk niets bekend is. Met medewerking van de auteur en fotograaf Gep Leeflang en De Stentor kunt de berichten downloaden en lezen.

6 december 2012
Bestuursleden en wijkbewoners hadden een gesprek met de projectmanagers van de gemeente voor de bestemmingsplannen Park Berg en Bos – mevrouw Kelderhuis en Koningin Julianatoren – de heer Geurts. Daarbij kwam zijdelings de vraag aan de orde in hoeverre gemeente op de hoogte is van plannen van de heer Ponstein voor de kuil aan de Amersfoortseweg. Het antwoord van de heer Geurts was dat hij met de heer Ponstein daarover heeft gesproken, maar wat de heer Ponstein voor plannen heeft, dat weet de gemeente niet. Het zou kunnen zijn dat de heer Ponstein uit is op een provinciale subsidie die wordt verstrekt voor het opruimen van oude stortplaatsen.
(De put die Zevenhuizen destijds heeft gegraven voor de zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A1 is naderhand, zoals toen nog gebruikelijk was, gevuld met afval. Volgens Geurts is wat er aan vervuiling aanwezig is “onder controle”.)
De heer Geurts denkt niet dat Ponsteen iets met het gebied zal kunnen doen, Julianatoren zou geen belangstelling hebben om samen met Ponsteen iets te arrangeren. Indachtig het gezegde “je weet nooit hoe een koe een haas vangt” zou het ons (de gemeente) echter niet verbazen als Ponstein ergens een gaatje weet te vinden; we moeten hier dus alert blijven.

4 december 2012
Bestuursleden hebben een gesprek gehad met de heer Gerard Ponstein.
Hij is de eigenaar van het gebied van het voormalige ‘Gat van Zevenhuizen’.
Hij heeft de wijkvereniging uitleg gegeven over zijn plannen voor dit gebied, dat onderdeel is van het ‘hondenlosbos’ langs de Wildernislaan. Twee zaken kwamen aan de orde: 1. toekomstplannen en 2. melding van illegale stort daar door Vitens. Wat betreft de illegale stort, daar zal in komend weekend een uitgebreide rapportage komen in De Stentor.
Voor de toekomstplannen van het gebied zijn een aantal fasen voorzien:
2013 – beter afdekken van de stortplaats en met ca. 400.000 m3 grond ophogen en egaliseren van het terrein, duur ca. 5 jaar
2015 – voorste deel van het terrein inrichten als parkeerterrein, ca. 2.2 hectare, goed voor ruim 2000 auto’s
20?? – aanleg van een eenvoudige stadscamping, bedoeld voor kort verblijf (enkele overnachtingen), met alleen basis voorzieningen en het terugbrengen van historische Walterbergje als rustpunt voor wandelaars in het ‘hondenlosbos’.

november 2012
De wijkvereniging heeft contact gezocht met de eigenaar van het gebied in het hondenlosbos omdat er meldingen kwamen van een enorme aantasting van het bos door kappen van bomen. Het bleek dat de heer Ponstein in 2002 de grote kuil, het zgn. “Gat van Zevenhuizen” had gekocht en bezig was ruim dertig jaar achterstallig onderhoud te verwerken. In wijkblad 2011-4 (december 2011) is daarover gepubliceerd.