Skip to main content

Project parkeeroplossing Stadspark (2)

In het recent verschenen wijkblad (maart 2014) is de status van het onderzoek naar meer parkeerruimte rond het stadspark opgenomen. Wijkraad Brink en Orden is er niet blij mee.

Een van de besproken oplossingen is het veranderen van de aanrijroute. Rijkswaterstaat is bereid mee te werken aan een pilot om het verkeer naar de Apenheul vooral via de afslag Hoenderloo te leiden waardoor het verkeer voornamelijk via de ring en de rotonde op de Jachtlaan naar de Apenheul wordt geleid. De verwachting is dat zo de parkeerplaats veel soepeler gevuld kan worden.

De wijkraad Brink en Orden is kwaad – volgens De Stentor – omdat een groter deel van de Apenheul bezoekers nu over de Laan van Spitsbergen wordt geleid. Dit betreft dan extra bezoekers, die via de A1 door aangepaste bebording niet meer de afslag nemen bij Kootwijk.

De verschillende locaties in “ons” rapport zijn kritisch bekeken op haalbaarheid waardoor er nog twee locaties overblijven in de buurt van de Apenheul om mogelijk 400 extra plaatsen te creëren zodat de J.C.Wilslaan alleen nog in uitzonderlijke gevallen moet worden afgesloten.
Zowel het AGOVV-terrein als bij en rondom het zwembad lijken geschikte locaties. Echter deze zijn niet zomaar te gebruiken omdat ook rekening dient te worden gehouden met eigendom, bewonersbelangen, dassenburchten, aan- en afvoerroutes, inrichtingskosten, bomenkap, verharding, grondwaterbescherming e.d.
In maart zullen een aantal varianten worden uitgewerkt.

De haalbaarheid wordt getoetst door de projectgroep binnen de gemeente die reeds geruime tijd actief is. Naast de vele (verschillende) belangen en gemeentelijke regels gaat het ook om bijvoorbeeld wetgeving op archeologie-, verkeer- en natuur en milieugebied.