Vrijwaring

Vrijwaring (disclaimer)

Op het gebruik van deze website ( wijkbergenbos.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van
deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Wijkvereniging Berg en Bos streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Wijkvereniging Berg en Bos niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de
informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijkvereniging Berg en Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
Wijkvereniging Berg en Bos en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Wijkvereniging Berg en Bos garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van
e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan
verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Wijkvereniging Berg en Bos te corresponderen,
accepteert u dit risico.

Hvperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wijkvereniging Berg en Bos heeft geen invloed op websites van derden en is
niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wijkvereniging Berg en Bos aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor
schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Wijkvereniging Berg en Bos zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd,
gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Wijkvereniging Berg en Bos daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Contactgegevens
email: bestuur@wijkbergenbos.nl      

Postadres
Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn

Deze informatie is geplaatst door de Wijkvereniging Berg en Bos

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn