Skip to main content

VVD motie over parkeergarage..

De VVD heeft de motie  ” Parkeren op niveau ”  ingediend op de raadsvergadering van 10 november 2022. Die motie werd ondersteund door 8 andere politieke partijen.

In dit voorstel worden B&W verzocht om de mogelijkheid om een parkeerdek boven de parkeerplaats aan de Roosmale Nepveulaan deactualiseren en diepgaand  te onderzoeken. Bij stemming is de motie met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

De wijkvereniging is niet geraadpleegd over deze motie en betreurt dit initiatief..