Skip to main content

Wat leeft er in ons bos?

In kader van procedures ter voorbereiding van de vernieuwing van het Park Berg en Bos is voor dat gebied een inventarisatie gemaakt van alle levende flora en fauna. De resultaten daarvan geven een verrassende variëteit van soms zeldzame en dus ook beschermde diersoorten.

Wilt U een indruk krijgen van wat zoal leeft in het Park dan kunt u hier de verkorte tekst van het Park Berg en Bos deel van de natuurtoets, waarin o.a. alle dieren zijn vermeld, downloaden.