Skip to main content

Waterwingebied Amersfoortseweg

In het werkgebied van de wijkvereniging Berg en Bos is een waterwingebied dat wordt gexploiteerd door Vitens NV. Op de hieronder afgebeelde kaart zijn de grenzen van het gebied zichtbaar.

De drinkwaterwinning Amersfoortseweg ligt in het westen van Apeldoorn en is gesticht in 1894.

waterwingebiedDe drinkwaterwinning heeft een vergunning voor 7 miljoen m3 per jaar. Het is een freatische drinkwaterwinning met 26 winputten op een diepte variërend tussen 0 en -70 m NAP. Het maaiveld bevindt zich op een niveau van ca. + 27 m NAP.

De waterwingebieden (binnen de rode lijn) zijn de zones direct rondom de winputten van Vitens. In deze gebieden bevindt zich het water dat binnen één jaar wordt opgepompt om er drinkwater van te maken.
De grondwaterbeschermingsgebieden (binnen de blauwe lijn) liggen als een schil rond het waterwingebied. In deze gebieden bevindt zich het water dat tussen één en 25 jaar wordt opgepompt.

Het mag duidelijk zijn dat binnen de contouren van het grondwater beschermingsgebied geen verontreinigingen gewenst zijn die de kwaliteit van het water kunnen beïnvloeden. Daarvoor is een gebiedsdossier opgesteld waarin potentiële gevaar lokaties zijn benoemd. Het streven daarbij is dat de gevaarsituaties zoveel mogelijk zullen worden beperkt.

bron – Gebiedsdossier Waterwingebied Amersfoortseweg