Skip to main content

Wegdek Amersfoortseweg wordt vernieuwd

Begin 2015 wordt het wegdek van de Amersfoortseweg vernieuwd.
Tevens komen er dan aanpassingen om de snelheid van de auto’s af te remmen.

Herhaalde snelheidsmetingen hebben aangetoond dat de maximum snelheid van 50 km/uur bijna altijd wordt overschreden. Regelmatig zijn zelfs uitschieters te zien van 130 km/uur, maar het merendeel van de automobilisten rijden ruim 65 km/uur. Het geluid dat de aanwonenden moeten incasseren is dan ook ruim boven de wettelijke normen.

De vrachtwagens doen vrolijk mee met dit geluidsconcert, reden waarom er al geruime tijd bij de gemeente wordt aangedrongen dat verkeer weg te houden van de Amersfoortseweg (en de Jachtlaan) en gelaten rijden via de daarvoor speciaal aangelegde route via de A50 en afslag Apendoorn Noord.

Helaas is die wens nog niet vervuld, maar voorlopig is er een eerste resultaat om het geluid terug te dringen en de weg veilig er te maken. Dit resultaat omvat:

  1. Er komt een doorgetrokken as met fysieke verhoging tussen de rijbanen en een onderbroken kantmarkering
  2. Binnen de bebouwde kom worden bromfietsen verplaatst naar de rijbaan
  3. In het komportaal zal een bord 50 worden geplaatst
  4. Waar mogelijk wordt het wateroverlast probleem in het werk meegenomen; als dit niet tot oplossingen leidt wordt er een apart project voor opgestart.

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, zullen opnieuw snelheidsmetingen worden gedaan. Verder ligt er bij het parket een aanvraag voor een vaste flitspaal.

Daarmee is het probleem van het vrachtverkeer nog niet opgelost, dus dat blijft op de agenda staan. Ook is er de wens ook de snelheid van het verkeer buiten de bebouwde kom verder te begrenzen, om de gevaarlijke situaties bij Julianatoren te voorkomen. Mogelijk dat daarmee de Amersfoortseweg voor het vrachtverkeer wat minder aantrekkelijk wordt!