Skip to main content

30-km regime in de hele wijk!

December 2016

De gemeenteraad heeft op 8 september 2016 in de Politieke Markt het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen 2017-2019 besproken en geaccordeerd. Ook ging de raad akkoord met het beschikbaar stellen van € 500.000 om de wijk Berg en Bos nu eindelijk in te richten met een 30km regime.

De meningen binnen de raad waren verdeeld; zie bijgaand verslag van de PMA : Verslag PMA MJOP-Wegen-2017-2019

Ondertussen hebben wij de eerste consultatie met de betrokken ambtenaren gehad waarin de plannen in grote lijnen zijn toegelicht. De realisatie van het 30km regime zal samen met het onderhoudsprogramma van de wegen uitgevoerd worden maar wordt over meerdere jaren gespreid. Daar er ten noorden van de Soerenseweg in voorgaande jaren al onderhoud is gepleegd aan diverse wegen,  komt in 2017 eerst het zuidelijk deel van de wijk aan de beurt (tussen Soerenseweg-Jachtlaan-J.C.Wilslaan).

Voor de invoering van het 30km regime in de wijk hebben wij de voorkeur uitgesproken de wijk het 30km regime ineens in de hele wijk door te voeren en niet te segmenteren in een 30 en 50 km regime. Dit laatste zou gebeuren als alleen het wijkdeel ten zuiden van de Soerenseweg omgevormd wordt naar een 30km regime gelijktijdig met het wegenonderhoud.

De eerste concrete acties in de wijk zijn asfaltonderzoeken door middel van boormonsters. Met een boorwagen zullen op diverse locaties in de wijk monsters genomen worden van het bestaande wegdek. Aan de hand van die monsters kan besloten worden wat er precies moet gebeuren met welk wegdek. Zodra dat bekend is kan er verder worden gepland.

Wij hebben met de gemeente afgesproken dat de wijkvereniging bij de planning en keuzes betrokken blijft;  zodra er meer zicht is op wat er gaat gebeuren zullen wij dit rapporteren via wijkblad en website.

Tekst: Otto Verkerke