Skip to main content

Weer Wegen Werk …

KWS Infra Zwolle gaat, in opdracht van de gemeente Apeldoorn, gefaseerd werkzaamheden uitvoeren in wijk Berg en Bos. Hier bent u reeds eerder over geïnformeerd door de gemeente Apeldoorn. Deze werkzaamheden zijn een voortzetting van de werkzaamheden die KWS Infra in 2018-2020 in de wijk heeft verricht. De werkzaamheden bestaan met name uit het vervangen / aanbrengen van het asfalt, vervangen van de goten langs de rijbaan, aanbrengen van enkele infiltratie putten en de aanleg van snelheid verlagende drempels. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Asfaltering in Berg en Bos

De werkzaamheden starten maandag 15 februari in de Pijnboomlaan en een deel van de 2e Beukenlaan, fase 1. Wanneer een volgende fase start worden bewoners in de straten 2 weken voor aanvang geïnformeerd over de start en einddatum en de bereikbaarheid.

Gevolgen
Door de werkzaamheden in de wijk zal er soms geluidshinder zijn voor aanliggende woningen/bedrijven. Ook rijden er vrachtwagens en werk machines zoals graafmachines door de straat. Wij zijn ons ervan bewust dat dit overlast geeft, helaas hebben wij deze nodig om de werkzaamheden uit te voeren en vragen uw begrip hier voor.

Bereikbaarheid
Door de werkzaamheden zal het niet altijd mogelijk zijn om met de auto bij de woning te komen. Voor de één is dit 1 á 2 dagen en voor andere een wat langere periode. Dit laatste is met name het geval aan de 2e Beukenlaan (tussen de Wildernislaan en de Soerenseweg). Dit deel van de straat dient geheel vervangen te worden inclusief de fundering. Ons doel is om deze periode zo kort mogelijk te maken.

Meer informatie voor aanwonenden die hier hinder van gaan ondervinden volgt per brief een de betreffende adressen. Zie ook KWS algemene brief februari 2021   en  KWS brief aanwonenden februari 2021

Vragen
Met vragen over de werkzaamheden kunt u per e-mail en tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen met de uitvoerder op telefoonnummer 06-50224416 en/of email adres jvanegmond@kws.nl