Skip to main content

Werk aan de wegen en uw inrit

April 2017

Op 19 April 2017 heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd in de St@art in Park Berg en Bos.  Veel bewoners hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging die de gemeente daartoe aan alle wijkbewoners had gestuurd.

Doordat ervoor gekozen is een nieuwe laag asfalt over het oude wegdek te plaatsen zal het wegdek ca 5 tot 10 cm worden opgehoogd. Daardoor zullen alle inritten op openbaar terrein, tussen uw erf en de weg, eveneens opgehoogd moeten worden. De gemeente wil daar ook graag uw mening over horen.

Wij maken bewoners die de informatieavond niet hebben bezocht erop attent dat er keuzes gemaakt moeten worden door de gemeente over het herstel van de inritten.

De huidige uitgangspunten voor de inritten in Berg en Bos zijn opgenomen in de ‘grindbermenvisie’ die u op de website van de gemeente : kies op de volgende link voor “Asfalteringswerk Berg en Bos” en daarna onderaan de pagina voor “Nota Grindbermen” :  Werkzaamheden Berg en Bos .

Op de informatieavond is om de mening van bewoners gevraagd. Daar is door de gemeente aangegeven dat zij er de voorkeur aangeeft alle opritten in grind uit te voeren. Er is aangegeven dat een alternatief met grijze betonklinkers eventueel ook mogelijk is. Andere soorten of kleuren klinkers zouden eventueel ook kunnen maar hebben niet de voorkeur.

Op grond van de visie en uw reactie zal worden besloten hoe de inritten opgehoogd en vervolgens uitgevoerd gaan worden.Indien u het niet eens bent met de keuze voor grind of anderszins, maar ook indien u andere vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van de werkzaamheden, dan uw mening door via een e-mail aan de gemeente en via de volgende link : mail aan gemeente sturen over werkzaamheden of inritten

Indien u niet reageert geeft u daarmee aan dat u de gemeentelijke keuze voor grijs grind accepteert.

Ook zal er een email-nieuwsbrief worden verspreid door de gemeente waarin u geinformeerd wordt over de plannen en het verloop van de werkzaamheden. U kunt zich aanmelden voor die e-mail nieuwsbrief via de volgende link: Inschrijven nieuwsbrief werkzaamheden Berg en Bos