Skip to main content

Werk aan de wegen in Berg en Bos

April 2017

Na de zomer zal een aanvang gemaakt worden met de werkzaamheden aan de wegen in Berg en Bos. In eerste instantie worden dit jaar de wegen aan de zuidzijde van de Ribeslaan aangepakt. Daarnaast worden ook de Ribeslaan zelf, Zwarte Kijkerweg, Larixlaan, Lindelaan, Berkenlaan en Groene Kijkerweg aangepakt. Doordat de wegen opgehoogd worden zullen de inritten op het openbare deel van de berm tussen de weg en de erven ook aangepast moeten worden. Hierbij moeten keuzes worden gemaakt waarover de gemeente graag uw mening hoort.

Ook worden dit jaar alle zg. poortconstructies voor de 30km zone aan de ingangen van de wijk aangebracht.

De gemeente heeft op woensdag 19 april 2017 een info-avond voor wijkbewoners in het gebouw van de St@art georganiseerd waar de plannen zijn toegelicht.  Voor verder details zie bijgaande uitnodiging voor de info-avond die de gemeente heeft verstuurd naar wijkbewoners : Bewonersbrief infoavond 19 april 2017