Skip to main content

Werk aan onze wegen in 2020

Het asfalt onderhoudswerk in Berg en Bos voor het jaar 2020 wordt binnenkort aanbesteed door de gemeente Apeldoorn. Dit wordt het vierde jaar dat er aan onze wegen gewerkt gaat worden. Op stapel staan werkzaamheden in de noordzijde van de wijk in onder andere 2e Beukenlaan, Genistalaan, Pijnboomplaan, Dennenlaan, Lijsterbeslaan, Ahornlaan en Vijfspronglaan.
Details kunt u inzien via de volgende link: Grootschalig asfaltonderhoud Berg en Bos 2020

Aanwonenden en belanghebbenden krijgen binnenkort een brief met verdere details van de gemeente. Deze brief zullen wij ook beschikbaar maken op onze website. Vanwege de beperkingen voor openbare samenkomsten rond het covid-19 virus zal er geen inloopavond georganiseerd worden. Belanghebbenden zal gevraagd worden hun vragen en opmerkingen per telefoon of mail kenbaar te maken. Na verwerking van reacties zal het werk worden aanbesteed. Op enkele straten na zullen de werkzaamheden   grotendeels begin 2021 uitgevoerd gaan worden.

Na deze fase staan nog de Soerenseweg en bijvoorbeeld de aansluiting van Het Bergje op de Jachtlaan op de rol voor 2021.