Skip to main content

Werkgroep vrachtverkeer NW opgeheven

Maart 2019

Zo’n 7 jaar geleden reageerde Marja de Reus op een oproep van de wijkvereniging Berg en Bos voor vertegenwoordigers in een gemeentelijke verkeerswerkgroep. Als bewoner van de Amersfoortseweg hoopte zij tot een handhaving van de toegestane snelheid te komen en een terugdringing van zwaar vrachtverkeer.
Datzelfde doel hadden ook de afgevaardigden van de andere wijken, waarbij iedereen zich realiseerde dat afname bij de een, tot toename van overlast voor de ander kon leiden.
De gemeente heeft op 15 januari 2019 deze werkgroep eenzijdig opgeheven en om een reactie gevraagd. Deze is te vinden via de link: Reactie opheffing van werkgroep en gestuurd naar de gemeente (Wim Bergink, wethouder, betreffende ambtenaren).


Marja is teleurgesteld: “Ik heb nog nooit zo lang in een werkgroep gezeten, waarbij er helemaal niets is bereikt (die twee herhalingsborden van 50 km buiten beschouwing gelaten). Ik stop er nu dan ook mee en zal niet aansluiten bij de mogelijke verdere stappen waar mijn mede werkgroepleden zich over beraden”.

De wijkvereniging is Marja dankbaar voor alle energie die zij in die 7 jaar in de werkgroep heeft gestoken.