Skip to main content

Werkzaamheden rond nieuwe fotokiosk in park Berg en Bos

Bij de ingang van park Berg en Bos wordt een nieuwe fotokiosk gerealiseerd.
De gemeente informeerde ons over de geplande start van het “woonrijpmaken” rond de nieuwbouw:

•    Op maandag 29 juni start aannemer Van der Haar met het woonrijpmaken.
•    In deze week zijn er eerst voorbereidende werkzaamheden (lijngoot plaatsen, op hoogte brengen puinbaan en verdichten en stellen bekisting voor betonverharding).
•    Op 7 en 8 juli zijn dagen gepland om de betonverharding te storten.
•    De verwachting is dat na 2 weken het werk gereed is.
•    Hierna zal i.o.m. bekeken worden wanneer beplantingen worden geplant.
•    Uiteraard kunnen onvoorziene omstandigheden zoals de weersgesteldheid (regen) de planning wijzigen.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan A.Nefkens van de gemeente Apeldoorn per telefoon 055 – 580 2381 of per e-mail a.nefkens@apeldoorn.n

tekst Otto Verkerke