Archeologie

Sinds een aantal jaren is archeologisch onderzoek vaak een voorwaarde voor woningbouw of verbouwingen. In ieder geval wanneer daarbij in de bodem wordt gegraven.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. In bepaalde gevallen moet u archeologisch onderzoek doen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Door graafwerkzaamheden kunnen archeologische resten worden vernietigd.