Archeologie

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. In bepaalde gevallen moet u archeologisch onderzoek doen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Door graafwerkzaamheden kunnen archeologische resten worden vernietigd.