Bouwen

De omgevingsvergunning vervangt ruim 26 bestaande vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu. Geen verschillende vergunningen meer bij diverse loketten van de gemeente,... Alle info vindt U op de website van de gemeente in bijgaand document en hierna vindt u een kort overzicht.

De bestemming van elk stuk grond ligt vast in een bestemmingsplan dat in principe eenmaal in de tien jaar wordt aangepast. Als u van plan bent een huis of een stuk grond te kopen, is het verstandig het bestemmingsplan te bekijken.

Voor de wijk Berg en Bos geldt het principe van 'wonen in het bos'. Bestaande en nieuwe bewoners worden dringend verzocht zich daaraan te conformeren. Want alleen op die manier behouden we het groene karakter en de woonwaarden in onze wijk.

Nieuwe wet RO: waar mogelijk decentraal regelen. Met als hoofdgedachte "Lokaal wat kan, centraal wat moet" is op 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (WRO) in werking getreden.