Evenementen

Januari 2018

Op donderdag 7 december 2017 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn locatieprofielen en de Nota Geluid bij Evenementen als onderdeel van het gemeentelijk evenementenbeleid vastgesteld.

De Nota Geluid bij Evenementen geeft de beleidskaders voor het gebruik van versterkt geluid bij evenementen binnen de stad. Voor een aantal specifieke locaties waar vaker evenementen worden gehouden is een locatieprofiel opgesteld. Deze dienen enerzijds als servicedocument naar organisatoren en geven anderzijds omwonenden duidelijkheid over de afspraken die zijn gemaakt rond het houden van evenementen. De Nota Geluid bij Evenementen en de locatieprofielen zijn te vinden via de volgende link: Locatieprofielen en Nota Geluid . 

Als evenementen locaties in onze wijk zijn benoemd Park Berg en Bos ( Locatieprofiel Park Berg en Bos   ) en het Boschbad ( Locatieprofiel Boschbad  ). 

Zoals u wellicht weet, werkt de gemeente aan een beleid voor evenementen en citymarketing. Evenementen zijn voor Apeldoorn belangrijk om een aantrekkelijke gemeente te zijn; zowel voor bewoners als voor bezoekers. Daarom zet het college actief in op evenementen als visitekaartje van Apeldoorn.

De gemeente realiseert zich ook goed dat aan evenementen een keerzijde kan zitten. Niet iedereen is gecharmeerd van alle evenementen en uiteraard kennen wij ook de signalen over overlast die bewoners van evenementen ervaren.

In 2013 heeft de wijkvereniging samen met de wijkraden van de Naald en Brink en Orden de gemeente verzocht dringend aandacht te besteden aan het gebrek aan procedurele koppeling tussen de procedure voor vergunningverlening en het vigerende bestemmingsplan. In juli 2013 bevestigde de gemeente de juridische context van onze suggestie te onderzoeken.
Dit onderzoek heeft er uiteindelijk toe geleid dat de gemeenteraad op 18 december 2014 een aantal wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV) heeft vastgesteld.

Onze wijk wordt omgeven door recreatie organisaties, die jaarlijks meer dan 1,5 miljoen bezoekers trekken. Deze bezoekers komen ook bijna allemaal met eigen vervoer en moeten dus hun auto’s ergens parkeren. Helaas lukt dat vaak niet op daarvoor bestemde parkeerterreinen, met als gevolg dat de straten in en rond de wijk worden vol geparkeerd.