Natuur

Veiligheid

Koffie en theemiddagen

20 november 2023

Door Irene Steendam en Gustaaf van den Brand

Het was wederom een geslaagde koffie- en theemiddag op woensdag 1 november in de prachtige recreatieruimte op de bovenste verdieping van Parkflat de Arendsburght. In totaal waren ruim 30 wijkbewoners aanwezig. Fijn om te zien dat steeds meer wijkbewoners de weg er naartoe weten te vinden! Na een kopje koffie of thee met koekjes van banketbakkerij Maassen gaven Marjon Kleinleugenmors en Carlijn Linskens van Stimenz een presentatie over waar je terecht kunt als je vragen hebt over hoe je langer zelfstandig kunt blijven wonen als je ouder en/of hulpbehoevend wordt.

Soms is het niet duidelijk waar je moet zijn voor je vragen. Stimenz biedt uitkomst op velerlei gebieden en biedt seniorenvoorlichting thuis aan ouderen die daar behoefte aan hebben. Een ouderenadviseur kan samen met u en/of uw mantelzorgen passende mogelijkheden bekijken. Samen met andere netwerkpartners wordt er dan naar oplossingen gezocht. Neem gerust contact op met Stimenz.Zij helpen u graag verder. Kijk voor meer informatie op www.stimenz.nl of neem telefonisch contact op via 088 7846464. Een samenvatting van de presentatie vindt u terug via de volgende link:  Presentatie Stimenz

Na de presentatie werd er nog gezellig verder gepraat onder het genot van nog meer koffie en thee met nog meer koekjes erbij.

Hoe de parkeerchaos ontstond..

12 augustus 2023
Een korte samenvatting van de oorzaken van de parkeerchaos in de wijk in de week van 8 – 12 augustus 2023: Accres is verantwoordelijk voor de afhandeling van het parkeren bij Stadspark Berg en Bos. Op drukke dagen wordt de Wilslaan afgesloten tussen de ingang van het Park en de kruising van de Wilslaan met de Soerenseweg. Het afgesloten wegdeel dient daarna als parkeerplaats en wordt daarbij eenzijdig vanuit de richting van de Amersfoortseweg gevuld. Verkeer vanaf de Amersfoortseweg kan rechtstreeks de tijdelijke parkeergelegenheid op rijden. Verkeer vanaf de Laan van Spitsbergen moet omgeleid worden via Nepvuelaan en/of Jachtlaan naar de Soerenseweg. Dat verkeer ontmoet op de “P” routeborden langs de route die ook lijken aan te geven dat daar geparkeerd kan worden. Langs de Soerenseweg geldt geen parkeerverbod en mogen in principe auto’s geparkeerd worden in de berm. Dat is niet gewenst maar ook niet verboden en dus niet  te handhaven. Zodra er een auto parkeert is het hek van de dam en volgen er meer. Dat heeft tot gevolg dat de overloopparkeerplaats langs de Wilslaan niet vol loopt. Dat heeft ook tot gevolg dat auto’s die niet op weg zijn naar de Apenheul niet naar die parkeerplaats gaan en linksaf de Soerenseweg op rijden richting onze wijk. Dat verkeer ontmoet de parkeerders op zoek naar de Wilslaan parking, et voilá: een verkeerd en parkeerchaos. Dit probleem kan helaas niet even snel opgelost worden. De gemeente wijst (hand in hand met Apenheul) oplossingen met transferia aan de rand van de stad van de hand en gaat voor een dubbelparkeerdek op de grote parkeerplaats P1 en P2. Of en hoe dit past in de huidige wetgeving is wat betreft de wijkvereniging een vraagteken. Omwonenden zullen zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij een betonkolos voor hun deur. Hoe daarnaast de verkeersstromen geregeld gaan worden op drukke dagen blijft een puzzel die o.i. geen goede oplossingen kent.

Parkeer- en verkeerschaos

12 augustus 2023
Op 12 Augustus 2023 is volgende mededeling  per e-mail aan bewoners van onze wijk gestuurd: Het is de afgelopen dagen een gekkenhuis geweest v.w.b. het verkeer en parkeren t.b.v. Apenheul en in mindere mate het Boschbad. Als bestuur van de wijkvereniging hebben we dagelijks contact met de gemeente, Accres (parkeerbeheer) en met de afdeling handhaving. Zelden was er zoveel parkeerchaos in de wijk en is ook veel dieper in onze wijk gedrongen dan ooit tevoren. Zelfs de Juniperlaan, de Seringenlaan en andere naburige straten hebben volgestaan met geparkeerde auto’s. Eigenlijk is het een probleem dat al 40 jaar oud is en telkens in een andere verschijningsvorm naar voren komt. Wij zijn al langere tijd met de gemeente in gesprek om aan oplossingen te werken, waaronder uitbreiding van het parkeervergunningengebied (mild regime, zodat de bewoners hier nauwelijks last van ondervinden). Daarnaast brengen we ook continu suggesties en ideeën in om deze problematiek op te lossen. Zonder hier al te diep op in te gaan is ons gevoel dat de gemeente ons op dit moment wel serieus neemt en dit is weleens anders geweest. Dit moet overigens ook wel, want de huidige situatie levert niet alleen parkeerchaos en veel overlast op, maar ook opstoppingen en ronduit onveilige verkeerssituaties. Dit is een primaire verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Daarnaast zien we ook een verantwoordelijkheid voor andere partijen die via hun digitale kaartverkoop wel degelijk invloed hebben op de situatie. Weet in ieder geval dat wij als bestuur van de Wijkvereniging er alles doen wat binnen ons bereik ligt om dit op te lossen. Voor het 2023 verwachten we geen wonderen. Voor het seizoen 2024 zal het beter geregeld moeten zijn. Met vriendelijke groet, Bestuur Wijkvereniging Berg en Bos.

Nieuwe regels uitritten

23 april 2023
Op 23 maart j.l is de Beleidsregel Uitwegen 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn:
“overwegende dat er behoefte bestaat aan uitleg en nadere invulling van de weigeringsgronden voor een vergunning voor een uitweg (lees “uitrit’); gelet op artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2014 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; heeft het college besloten de nieuwe Beleidsregel Uitwegen 2023  vast te stellen”. Dit gaat betekenen dat u niet zomaar een uitrit kan wijzigen of toevoegen naar eigen idee. De regels vindt via de volgende link : Beleidsregel Uitwegen 2023 Bij aanpassing van de inritten naar uw eigen woning adviseren wij u de gewenste wijziging eerst te toetsen aan de beleidsregels. Indien dit niet mogelijk lijkt is het verstandig eerst in overleg te treden met de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente. De gemeente is van zins handhavend op te treden waar nieuwe of gewijzigde uitwegen niet voldoen aan de gestelde regels.
 

Open Dag ALTV Daisy op 1 april

25 maart 2023
Kennismaken met tennis? Kom dan op zaterdag 1 april a.s. naar de Open Dag van ALTV Daisy aan de Callunalaan in Apeldoorn. Daisy is de oudste tennisclub van Apeldoorn en bestaat dit seizoen 130 jaar. Zij trappen het lustrumseizoen af met een gezellige Open Dag, waarop zij je graag uitnodigen om hun club te bezoeken. Bestuursleden, commissieleden en trainers zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Door de leden wordt er een toernooitje gespeeld zodat je gelijk de sfeer kunt proeven. En last but not least: om 16.00 uur is er een mooie tennisdemonstratie door leden van ons eerste team. Heb je interesse om lid te worden? Dan hebben we op de Open Dag ook een mooie aanbieding voor nieuwe leden. Zien we jou ook op zaterdag 1 april? De Open Dag is van 12.00 – 17.30 uur (en dat is geen grap..!) Voor meer informatie, kijk even op onze (vernieuwde!) website: Kennismaken met tennis bij Daisy

Enquête Berg en Bos 2023

19 maart 2023
In het verlengde van de Vitaliteitsagenda heeft de wijkvereniging een enquete gehouden in de maanden februari/maart 2023 onder de bewoners van de wijk Berg en Bos. Die enquête is huis aan huis verspreid en kon digitaal en schriftelijk worden ingediend. Onder de vitaliteitsagenda van onze wijk krijgen de volgende vier punten extra aandacht:
  • Behoud van het unieke karakter van Berg en Bos,
  • Werken aan een fijne gemeenschap voor alle generaties,
  • Creëren van een goed evenwicht tussen wonen en werken,
  • Bieden van hulp bij de verduurzaming van huizen.
In onze enquête hebben wij ingezoomd op de volgende onderwerpen:
  • Activiteiten in de wijk
  • Veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Bereikbaarheid
  • Wonen
  • Wijkvereniging
De resultaten van onze enquête zullen met de bewoners worden gedeeld op de Algemene Leden Vergadering die gepland staat voor 18 april 2023. Zie ook de samenvatting in de bijlage Vitaliteitsagenda Berg en Bos. Verdere details rond de vitaliteitsagenda’s  kunt u vinden op de website van de gemeente  via de link Vitaliteit agenda’s Apeldoorn  

10 mei 2023: Voorlichtingsavond brandpreventie

19 maart 2023

In het wijkblad van de wijkvereniging Berg en Bos van december 2022 is onder het kopje “Veiligheid in de wijk”aandacht gevraagd voor het natuurbrandgevaar. Dit natuurbrandgevaar manifesteerde zich heftig in het extreem warme en droge jaar 2022 maar ook reeds in de warme, droge jaren van 2018, 2019 en 2020.

U woont in een schitterend groen gebied van onze mooie gemeente Apeldoorn en de Veluwe. Dit wilt u vast zo houden! Wij ook! Ik ga graag met u in gesprek op de voorlichtingsavond over natuurbrandveiligheid op 10 mei 2023. Op deze avond hoop ik duiding te geven van het natuurbrandrisico waar we nu in Nederland mee te maken hebben en nog belangrijker u handelingsperspectief te bieden om dit risico ook vanuit de woonomgeving mede beheersbaar te maken. Veelal kan, met kleine maatregelen, die ook nog een positief effect kunnen hebben op o.a. biodiversiteit en verduurzaming, het natuurbrandrisico al aanzienlijk worden verkleind.

18 april 2023: Jaarvergadering Wijkvereniging

2 maart 2023
Het bestuur van Wijkvereniging Berg en Bos nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 18 april 2023 in Fletcher Hotel Apeldoorn, Soerenseweg 73. De vergadering begint om 19.30 uur en de zaal is geopend vanaf 19.15 uur. De vergadering is zoals gewoonlijk opgedeeld in twee blokken. Voor de pauze wordt het officiële gedeelte behandeld en na de pauze is er een presentatie over het actuele onderwerp duurzaamheid en de mogelijkheden daarvoor in onze wijk. Op deze jaarvergadering is Arjan Speelman voor de laatste keer onze voorzitter en komt er na 13 jaar een eind aan zijn bestuurslidmaatschap. Na 4 jaren als bestuurslid plus 9 jaren als voorzitter wil hij de hamer doorgeven aan ander.  Het bestuur stelt voor dat Gustaaf van den Brand benoemd wordt tot voorzitter. Daartoe zal Gustaaf aftreden als secretaris; het bestuur stelt voor om Anke Nijhuis te benoemen tot secretaris. Naast deze belangrijke bestuurswisseling liggen het jaarverslag en de jaarrekening van 2022 ter goedkeuring. Na de pauze gaan wij dieper in op de mogelijkheden voor onze wijk met betrekking tot vermindering van het energieverbruik en verduurzaming van onze huizen met het Regionaal Energieloket in samenwerking met de gemeente Apeldoorn. Voor de agenda en verdere details:

Midwinter marathon 5 februari 2023

12 januari 2023
In het weekend van 4 en 5 februari 2023 wordt de Midwintermarathon weer gehouden. De laatste editie van dit runners festijn vond plaats in 2020. In 2021 en 2022 is de marathon die jaren niet georganiseerd vanwege coronamaatregelen. Dit jaar dus weer een ouderwetse marathon op zondag 5 februari om en rond onze wijk. Op die dag is net als voorheen het verkeer in en uit onze wijk beperkt en zijn de Jachtlaan, J.C.Wilslaan en Amersfoortseweg niet toegankelijk. Een paar wedstrijden lopen ook door onze wijk: komend vanaf de Soerenseweg slaan de renners af naar de Juniperlaan en vervolgen hun weg over Wildernislaan en 2e Beukenlaan naar de Amersfoortseweg. Bewoners kunnen de wijk in en uit via de kruising Soerenseweg/Jachtlaan. Deze oversteek is alleen afgesloten tijdens de doorkomsten van lopers tussen 11.00 3n 11.35 uur, 11.40 en 12.10 uur resp. 14.45 en 15.30; zie details op de kaart MM2023-Bereikbaarheid-bewoners-Berg-en-Bos ; deze vindt u ook op de website van de marathon  Midwintermarathon onderaan de homepage onder Voorbereiding>Bereikbaarheid op zondag.  

Boomkroonjuwelen in park Berg en Bos

12 januari 2023
Met de heropeningen van Paleis het Loo als aanleiding werkt Apeldoorn met veel partijen sinds 2022 aan het project Koninklijke Veluwe. Om zo de stad voor bewoners, maar ook voor bezoekers nog meer op de kaart te zetten als de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. In dit project werkt “Apeldoorn Partners” (citymarketing) samen met Accres en de gemeente Apeldoorn aan een tijdelijk kunstproject in de natuur. Twee Apeldoornse kunstenaars zijn gevraagd om vier kunstwerken te maken die geïnspireerd zijn op de Koninklijke thematiek en die worden geplaatst in vier bomen in Stadspark Berg en Bos. Voor een periode van twee jaar zijn de zogenaamde boomkroonjuwelen (kunstwerken) te bewonderen voor de bezoekers aan het park. Daarnaast wordt een audiotour van ca. 60 minuten door het stadspark gemaakt waarin verhalen over de kunstwerken verteld worden met natuurlijk de historische verhalen over het stadspark zelf. Op dit moment wordt gewerkt aan alle praktische zaken als vergunning en plaatsing en werken de kunstenaars aan de kunstwerken. Doel is de boomkroonjuwelen en de audiotour in april dit jaar te openen, rondom de grootse heropening van Paleis het Loo. Daar zullen wij als wijkvereniging natuurlijk ook de nodige aandacht aan besteden: wordt vervolgd..

Betonnen parkeerkolos in Berg en Bos?

2 december 2022
De onder aanvoering van wethouder Willems voorgestelde oplossing om 2 velden van AGOVV te confisqueren als permanente overloopparkeerplaats voor de Apenheul heeft schipbreuk geleden. B&W blijken plotseling als enige reeële optie te hebben gekozen voor een dubbeldeks parkeergebouw op het parkeerterrein langs de R.Nepvuelaan. Het voorstel  ” Raadsbrief parkeren Berg en Bos ” is op 29 november 2022 ingediend door B&W en werd na stemming aangenomen door de gemeenteraad. De wijkvereniging is het niet eens met deze route. Bovendien is deze optie al gedoemd is te mislukken vanwege het gebrek aan stikstofruimte. Met verder de recente uitspraak in de Porthos zaak zal het vrijwel onmogelijk blijken stikstofruimte te vinden voor een dergelijk groot bouwproject op een lokatie die bovendien vrijwel in een Natura 2000 gebied ligt. De wijkvereniging blijft streven naar een oplossing waarbij bezoekers aan de Apenheul parkeren in transferia buiten de stad zoals bijvoorbeeld bij de Cantharel..

Helikopter oefeningen van 5 – 23 februari

15 oktober 2022
Februari 2018 Van 5 t/m 23 februari (op weekdagen) trainen de helikopters van de Koninklijke Luchtmacht samen met militairen van de Koninklijke Landmacht tijdens de oefening HWIC/TAC NL in het oosten van Nederland. Tijdens deze oefening vliegen de helikopters vanaf vliegbasis Deelen en trainen de helikopterbemanningen o.a. het vliegen onder verhoogde dreiging en worden vliegers en loadmasters opgeleid tot wapeninstructeurs. Helikopters kunnen daarbij op zeer lage hoogte vliegen. Om veilig te kunnen opereren in een missiegebied trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Een groot deel van training vindt plaats in simulatoren, echter zal een deel altijd in praktijk beoefend moeten worden. Doel van oefeningen is om vliegers van helikopters gedegen en professioneel voor te bereiden op missies en inzet in binnen- en buitenland.

Luchtmacht traint bij duisternis

15 oktober 2022
September 2017 Helikopters van de Koninklijke Luchtmacht zijn 11 september gestart met reguliere training bij duisternis. Bemanningen van jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen dagelijks om inzetbaar te zijn voor wereldwijde missies. Omdat daadwerkelijke inzet vaak onder nachtelijke omstandigheden plaatsvindt, is het belangrijk dat de bemanningen ook in het duister trainen. Door de vroeg invallende duisternis zijn de wintermaanden hiervoor zeer geschikt. De bemanningen gebruiken geavanceerde nachtkijkers om in het donker goed te kunnen zien. Deze zogenoemde Night Vision Goggles (NVG) beperken wel het rondom-zicht. Kijken met de apparatuur is vergelijkbaar met het kijken door twee kokertjes. Het vergt daarom veel oefening om goed en veilig met NVG’s te werken. Veel training gebeurt in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft nodig.

Werkzaamheden rond nieuwe fotokiosk in park Berg en Bos

14 oktober 2022
Bij de ingang van park Berg en Bos wordt een nieuwe fotokiosk gerealiseerd. De gemeente informeerde ons over de geplande start van het “woonrijpmaken” rond de nieuwbouw: •    Op maandag 29 juni start aannemer Van der Haar met het woonrijpmaken. •    In deze week zijn er eerst voorbereidende werkzaamheden (lijngoot plaatsen, op hoogte brengen puinbaan en verdichten en stellen bekisting voor betonverharding). •    Op 7 en 8 juli zijn dagen gepland om de betonverharding te storten. •    De verwachting is dat na 2 weken het werk gereed is. •    Hierna zal i.o.m. bekeken worden wanneer beplantingen worden geplant. •    Uiteraard kunnen onvoorziene omstandigheden zoals de weersgesteldheid (regen) de planning wijzigen. Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan A.Nefkens van de gemeente Apeldoorn per telefoon 055 – 580 2381 of per e-mail a.nefkens@apeldoorn.n tekst Otto Verkerke

Idee en bus

18 maart 2022

Een buslijn werd eruit gegooid, de passagiers werden berooid van hun ritjes naar de stad. Een hele buslijn op zijn gat? Men klaagde ach en klaagde wee! Wie bedacht dit onzalige idee, nam deze korte metten, en heeft het achteloos gewaagd dit malle standpunt door te zetten? ’t Was toch niet teveel gevraagd, een eenvoudig ritje met de bus naar de dokter of je zus, een boodschap op de markt halen, zijn bepaald geen bacchanalen! Nee, horend bij de groep van 60 plus stap je lekker op de bus en je komt waar je wil wezen! Ooit werd door de overheid het O.V. aangeprezen Je zag elkaar bij de abri om de hoek en nu geen bus meer? LARIEKOEK! Maar een paar slimme luitjes dachten met een handvol duitjes laten wij op gezette tijden ons eigen kleine busje rijden! Met vrijwilligers aan het stuur drukt dat zeker de factuur! Stoere dames, stoere heren wilden graag een rit proberen. En met deze kloeke senioren was de stadslijn weer herboren!

In memoriam Chris Laukens (1947-2021)

9 februari 2022
Tot ons verdriet bereikte de Wijkvereniging het bericht dat Chris Laukens op 7 november jl., op 74 jarige leeftijd is overleden ten gevolge van een ernstige ziekte. Onze, zeer gewaardeerde, voormalige penningmeester en ledenadministrateur (2007 – 2014) verhuisde enkele jaren geleden met zijn geliefde echtgenote Corry naar een gerieflijke flat nabij het Loo. Vanaf 1988 woonde het echtpaar Laukens, met hun dochter Susan, aan de Wildernislaan, waar Chris na zijn werkzame leven als registeraccountant nog een klein adviesbureau runde. Dit om ‘niet in ledigheid te geraken’, aldus Chris in het verslag van de ALV in 2007. Daar was zeker geen sprake van, want Chris deed er nog een aantal andere penningmeesterschappen bij, om ‘samen met anderen inspanningen te leveren ten dienste van onze maatschappij, om zo voor elkaar het leven in de directe omgeving zo aangenaam mogelijk te maken’ zei Chris in 2007, en dat kenmerkte hem in hoge mate.

Soerenseweg wordt aangepakt

16 september 2021
In juni 2021 hebben wij u bericht over de aanstaande werkzaamheden aan de Soerenseweg. Inmiddels heeft aannemer Schagen Infra de opdracht verkregen: die is van plan op 20 september te starten met de uitvoering. Tijdens de werkzaamheden wordt de Soerenseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit wordt omgeleid via de JC Wilslaan en/of Amersfoortseweg. Fietsers worden omgeleid via de Soerenseweg, Juniperlaan en Bosweg. De aannemer start op 20 september met het opbreken van het wegvak van de kruising met de Juniperlaan tot de inrit naar de Arendsburcht. Het parkeerterrein van de Arendsburcht blijft daarbij bereikbaar vanaf de oostzijde. Op 27 september wordt gestart met het opbreken van de Roosmale Nepveulaan vanaf de Soerenseweg tot Burg. Roosmale Nepveulaan nr. 2.

Start herinrichting Soerenseweg

7 juni 2021
De Soerenseweg wordt  opnieuw ingericht tussen de bebouwde kom-grens (ter hoogte van de Juniperlaan) en de Jachtlaan. Dit deel van de Soerenseweg bestaat uit een asfalt rijbaan met goten aan weerskanten en rode fietssuggestiestroken. De weg kent momenteel nog een snelheidsregime van 50 km/uur. Het is een lange rechte weg met ruim opgezette kruispunten. Doel van het project is de Soerenseweg zo in te richten dat deze aansluit bij het in te stellen 30 km/uur regime. De maatregelen die daarvoor doorgevoerd worden versterken tegelijkertijd het landschappelijke/cultuurhistorische karakter van de wijk. Versmalling Als basis wordt de rijweg versmald naar 5 meter, met daarbij aan beide zijden een goot van een 0,5 meter. De totale breedte van de weg komt daarmee op 6 meter. Breed genoeg om als automobilist een fietser te kunnen passeren, maar smaller dan de huidige weg die tussen de 6,5 en 7,5 meter is (inclusief goten).

Tot 2 april reageren op gepland wegenonderhoud

19 maart 2021
De gemeente heeft plannen klaarliggen voor aanbesteding van het laatste stukje asfaltonderhoud in de wijk. In dit artikel kunt u daarmee over lezen. Belangrijk is dat u tot 2 april a.s. de mogelijkheid heeft om vragen en opmerkingen over deze plannen te maken. U kunt bellen of mailen met projectleider Sander Baan via s.baan@apeldoorn.nl of 06 – 51552232. De werkzaamheden In 2017 is de gemeente begonnen met het asfaltonderhoud in de wijk Berg & Bos. Vanaf 2017 zijn elk jaar een aantal wegen aangepakt en voorzien van een nieuwe laag asfalt. Dit najaar is het laatste deel van het asfaltonderhoud in onze wijk aan de beurt. De straten Vonderlaan, Dennenlaan, Coniferenlaan en laatste deel van de Valkenberglaan krijgen een nieuwe laag asfalt. Naast deze werkzaamheden worden maatregelen genomen om de 30 km/uur zone in de wijk verder te benadrukken en sluipverkeer te ontmoedigen.

Historisch Café 2 april : Berg en Bos

12 maart 2021
Op 2 april verzorgt het Erfgoedplatform een Digitaal Historisch Café. Tijdens deze eerste online bijeenkomst van het Historisch Café staat de ‘Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos’ centraal. De Atlas van Apeldoorn is een samenwerking tussen CODA en leden van het Erfgoedplatform, wijkbewoners en andere samenwerkingspartners waarin jaarlijks één wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers wordt gezet. In 2020 zou dat de Apeldoornse wijk Berg en Bos zijn, maar vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus kon deze editie van de Atlas in 2020 helaas niet doorgaan. Nu dus staat alsnog Berg en Bos als centraal thema. Natuurlijk ontbreekt ook de column van CODA directeur Carin Reinders niet. Er kunnen maximaal 100 belangstellenden meedoen.  U kunt zich hier aanmelden.

Fietsoversteek Jachtlaan bij Het Bergje

9 februari 2021
Een jaar geleden informeerden we u voor het laatst over de plannen voor aanpassing van de fietsoversteek over de Jachtlaan ter hoogte van het Bergje. In dat voorstel kregen fietsers vrij baan,  was het Bergje niet langer toegankelijk voor auto’s vanaf de Jachtlaan en was de doorgang voor bussen en vrachtwagens  geheel verboden. In het voorstel was volgens de gemeente zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden. Eind januari 2020 is dat ontwerp (een zogenaamd verkeersbesluit) gepubliceerd in de Staatscourant. Hierop kon bezwaar gemaakt worden.

De bermen worden opgeruimd

3 februari 2021
Het nieuwe beheerplan voor onze wijk zoals dat gepubliceerd is in ons wijkblad editie 2-2020 wordt geïmplementeerd (zie ook:  Wijk Berg en Bos beheerplan ). Dit betekent dat de gemeente vanaf februari 2021 gaat controleren en inventariseren wat de huidige toestand van bermen, bomen, in- en uitritten is. De bedoeling is dat de wijk zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van het beheerplan wordt ingericht. Na de controle zal de gemeente brieven sturen naar adressen waar obstakels zoals paaltjes, stenen en andere zaken worden aangetroffen die daar niet thuis horen. Daarin wordt aangegeven welk probleem is aangetroffen en wanneer een en ander door gemeente zal worden opgeruimd. Tot die tijd heeft de betreffende bewoner de kans het zelf op te lossen mochten het eigendommen betreffen die hij wenst te bewaren. Indien er na de opruimactie opnieuw paaltjes of andere obstakels in de berm worden aangetroffen, dan zal de gemeente die direct verwijderen zonder u daarover te informeren.

Voorgaande edities

25 oktober 2020
Vier keer per jaar verschijnt uw wijkblad Berg en Bos “informatie over uw wijk” De redactie doet een oproep aan u, om ook een bijdrage te leveren. In het wijkblad vindt u de laatste informatie over zaken in en rondom uw wijk. De praktijk heeft geleerd, dat het vaak zaken betreft die een directe invloed kunnen hebben op het leefklimaat in de wijk. Dus is het verstandig uw wijkblad goed te lezen.We geven u de mogelijkheid via uw computer ook de reeds verschenen wijkbladen te downloaden en nog eens in te zien. Een moderne methode is het wijkblad hieronder te downloaden in bijv. een iPad, waar het wijkblad in iBook kan worden bewaard en gelezen. Bij het lezen van de digitale edities van het wijkblad openen deze niet altijd in zijn geheel op apparaten als iPads en iPhones. Klik op de link en kies dan in het pop-up keuzemenu hoe u het document wilt bekijken. (bijvoorbeeld openen in een nieuwe tab of download de versie naar uw apparaat). Te beginnen met de voorlaatste editie volgt onderstaand een lijst van voorgaande edities die u kunt inzien en/of downloaden door het de betreffende link aan te klikken: wijkblad 2022-3  De editie van oktober 2022 wijkblad 2022-2  De editie van juni 2022 wijkblad 2022-1  De editie van maart 2022 Wijkblad 2021-4 De editie van december 2021 Wijkblad 2021-3 De editie van september 2021 Wijkblad 2021-2 De editie van juni 2021 Wijkblad 2021-1 De editie van maart 2021 Wijkblad 2020-4 De editie van december 2020. Wijkblad 2020-3 De editie van september 2020. Wijkblad 2020-3  De editie van oktober 2020: Ook in deze editie wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het coronavirus. De huidige voorzitter heeft een gesprek met Jan Willem Karmiggelt, oud-voorzitter van de wijkvereniging van 1986-1992. Onze wijkagent geeft een inkijkje op oorzaken en gevolgen van WhatsApp fraude en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Verder haalt Gustaaf van de Brand herinneringen op met Eduard Verhoeff, oud-notaris, over de verijdelde vestiging van een bijzondere business in onze wijk.. Wijkblad 2020-2 :  de editie van juni 2020., Covid-19 en Noaberschap , herstelbestemmingsplan Apeldoorn Noord-West, boek Vilapark Berg en Bos, beheerplan wijk Berg en Bos. Wijkblad 2020-1 :  de editie van maart 2020: jaarverslag 2019, nieuwe wethouder Maarten van Vierssen, Thomashuis in Berge en Bos, nieuw gebied in de Apenheul, Mannen die Apeldoorn kleuren. Wijkblad 2019-4: de editie van december 2019: Oprichten stichting ‘Vrienden van de begraafplaats Soerenseweg’, de donkere dagen, de toekomst van ‘De Paddestoel’, Bronnen van Berg en Bos, in gesprek met…De Berg en Bosgarage, op naar een veilig 2020!, feest!, koffie en thee in de Berg en Bosschool. Wijkblad 2019-3: de editie van september 2019 :Deze editie bevat onder andere informatie over wijzigingen in het ophalen van restafval en PMD, hulpverlening in de wijk, aanloop tot jubileum, ontwikkelingen rond verkeer en parkeren, bronnen van Berg en Bos, BSO, Sporten naast de deur, van oude tot jong helpen en bijdragen van gemeentelijke medewerkers informatie over infrastructuur, veiligheid en burgerparticipatie. Wijkblad 2019-2 : de editie van juli 2019: notulen Jaarvergadering 2019, begraafplaats Soerenseweg, Bereikbaarheid ouderen, wegenwerken, Harpiste Regina Ederveen, Wat voor ouderen en jongeren op de Berg en Bos School, gezinsstad Apeldoorn, Glasvezel netwerk, Bronnen van Berg en Bos, Peuterspeelzaal Berg en Bos. Wijkblad 2019-1 : de editie van maart 2019 : Jaarverslag 2018, Bronnen van Berg en Bos, Burgerparticipatie, Scottie, Paleis het Loo, R`redactie wijkblad, Wildrooster Soerenseweg, koffie en thee in de Berg en Bos School. Wijkblad 2018-4 : de editie van december 2018. Deze bevat onder andere artikelen over Chalet Gentiana, winterpaleis het Loo, huiselijk geweld, zorgwebsite gemeente Apeldoorn, lijst met hulpinstellingen, strooien maar.., AVG, koningsdag 2018, Bronnen Berg en Bos. Wijkblad 2018-3 : de editie van september 2018:  Renovatie Paleis Het Loo, Smeltend asfalt, “Onbegrensd”,  Drukte in Apenheul, zomer in Berg en Bos, Japanse duizendknop, erepenning ALTV Daisy, renovatie vijver park Berg en Bos, zonneceldaken, lustrum rest. de Boschvijver, drukte bij Juianatoren, Evert, en andere zwijnen in de wijk, Whats’sup, Boschbad in 2018, info avond zonnepanelen, verdroogde rododendrons. Wijkblad 2018-2 : In de editie van juli 2018 : 30km stickers, Zorg voor uw gevel, Energieloket, Notulen Jaarvergadering 2018, Bronnen Berg en Bos, Bunker Seys Inquart, Ik zie ze vliegen, “U rijdt te hard” , Fietsgilde, Lijst Hulpinstanties, AED apparaten in de wijk, Minder brievenbussen van PostNL in de wijk, Help de natuur een handje. Wijkblad 2018-1 : In de editie van maart 2018 : ALTV Daisy 125 jaar, Storm in de wijk, Van de voorzitter, Jaarverslag 2017, Bronnen van Berg en Bos, Sharon Koenders, Oproep nieuwe leden, Ontmoeting Baptisten Gemeente, Grenzen aan Naboarschap, Christelijk Lyceum wint scholierendebat, Lijst hulpinstanties, Winterverblijfplaats vleermuizen, Wijkbelangen in de politiek: kleur bekennen. Wijkblad 2017-4 : In de editie van december 2017: Werk in uitvoering, aanpassing rotonde Jachtlaan, Vigilant: drukte en gezelligheid, Kerst op Paleis Het Loo, Hout stoken, Van de voorzitter, Herdenking vliegtuigcrash 1944, Bronnen van Berg en Bos, Soerenseweg, 30km stickers, Museum Paleis Het Loo, Wijkagent, Stadsdeelmanager, Noaborschap, AED, Energiek wonen, Buslijn 16. Wijkblad 2017-3 : In de editie van september 2017: De geschiedenis van het Boschbad, Asfalteringswerkzaamheden, Bronnen van Berg en Bos (44), Vliegroutes Lelystad Airport, Sharon Koenders – wijkagent, Wim Bergink – Stadsdeelmanager, Vigilat, Noaberschap, Overvarende Bosdraken, Rechtswinkel, Meer kleur in de stad. Wijkblad 2017-2 : In de editie van juni 2017: Dag van het Park, Theehuis heropend, Notulen Algemene Jaarvergadering 2017, Het Departement van Justitie aan de Soerenseweg, Bronnen van Berg en Bos (43), Wildernispark (2), Wim Bergink – Stadsdeelmanager Noordwest, Vigilat – Vakantie, Sharon Koenders – wijkagent, Fietsgilde Apeldoorn, Noaberschap, Splitsing Berg en Bos Alert, Nextdoor brengt buren bij elkaar, Juniperbos/Wildernispark, Koningsdag. Wijkblad 2017-1 : De editie van maart 2017: Nieuwe laag asfalt, Van de Voorzitter, Jaarverslag 2016, Wijkagent bij evenementen, Bronnen van Berg en Bos, Wildernispark, Renovatie Theehuis, Stadsdeelmanager “Rock’n’Roll”, Vigilat terugblijk 2016, Noaborschap handige lijst, Berg en Bos Alert, Geef de pen door, Facebook: Berg en Bos sociaal, Museum Paleis het Loo, Juniperbos. Wijkblad 2016-4 : De editie van december 2016: Stadscamping, Jaarvergadering, Kelly Scott Smith herdacht, ‘Ik huil de tranen van mijn moeder’, Voorlichtingsavond inbraakpreventie, Apenheul 2016,  Viglat-wintertijd,  Wijkagent Sharon Koenders, Stadsdeelmanager Wim Bergink, Bronnen van Berg en Bos, Bescherming van het bomenbestand, Stichting Behoud Juniperbos, Geen wilde zwijnen meer in de wijk, Noaberschap, Berg en Bos Alert, Wegwijs in zorg en welzijn: Stimenz, Naastenliefde 2.0, Berichten uit Vonderlaan. Wijkblad 2016-3 : Onzekerheid over asbest, Geef de pen door: Vonderlaan, Nieuwe ontwikkelingen bij Vigilat, Voortgang renovatie Sprengenvallei, Wijkagent Sharon Koenders, Bronnen van Berg en Bos, Groene blaadjes, Wat mag wel of niet in Stadspark Berg en Bos? Geen klinkers maar wel 30km zone? Noaberschap, Vrijwilligerswerk bij de Kap, Renovatie Paleis Het Loo . Wijkblad 2016-2 : Apeldoorn en de vrijetijds- economie, Noaberschap,  Notulen jaarvergadering,  Werkstuk over de wijk Berg en Bos,  Bronnen van Berg en Bos, Parkflat Arendsburght,  Even voorstellen: Wijkboa,  Contributies wijkvereniging, Een fijne en veilige zomer,  Overval Berg en Bos garage, Beter een goede buur.. ,  Sterren bij Bakkerij Maassen,  Veilig op vakantie. Wijkblad 2016-1 : Agenda Jaarvergadering 2016, Jaarverslag 2015, Bronnen van Berg en Bos, Berg en Bos Alert, Renovatie Paleis Het Loo, Berg en Bos bibliotheek, Even Voostellen, Rommel in de wijk, Wandelroutes, Giro d’Italia, jeugd BOA, De laatste Marathonloper. Wijkblad 2015-4 : Oudste foto Berg en Bos, Geef de pen door, Vigilat, Wijkagent, Bronnen van Berg en Bos Naoberschap, WeHelpen, Rode Kruis, Wethouder verkent de wijk, Toekomstscenario’s, Exclusief voor wijkbewoners, Taartenactie blijvend succes. Wijkblad 2015-3 : Nieuw bestemmingsplan Berg en Bos?, Beste bewoners, ATK finales, Buurtpicknick, van de Voorzitter, Bronnen van Berg en Bos, Stokje overdragen, Mark Sandmann wethouder, Geef de pen door, Voorkomen is beter dan genezen, Gif?, Beelden in de wijk, Oud worden in eigen huis, Lid worden via internet, vakantieperiode in Berg en Bos, Oproep Koningsdag. Wijkblad 2015-2 : Notulen ALV 2015, Van de Voorzitter, Waterpolotoernooi, Picknick in Stadspark, Met veilig gevoel op vakantie, Vakantie en woninginbraken, Bronnen van Berg en Bos, Geef de pen door, Beelden in de wijk, Parkeerbeheer Berg & Bos, Stadsdeelaanpak, Drie is teveel, Ontwikkelingen Julianatoren, BuurtApp, ATK. Wijkblad 2015-1 : Oproep Jaarvergadering, Jaarverslag 2014, Van de voorzitter, Babbeltrucs, Bronnen van Berg en Bos, Glascontainer Callunalaan, Pas op met “urgente” reparaties, E ven voorstellen, Vigilat, Noaberschap, Terugdenken. Wijkblad 2014-4 : Noaberschap 2.0?, Bronnen (33) – Ritme van een notenraper, Excelsalaan, Drukte in de dierentuin, Donkere dagen, Christelijk Lyceum, Buurtpicknick (terugblik), Verandering in de zorg, De vinger aan de pols, Inloopavond Julianatoren, Beelden van de wijk(5), Van het bestuur,: BB-bunker, parkeren, Julianatoren, Amersfoortseweg., Even voorstellen – Jan Wassink, De ander kant van Apenheul (2) Wijkblad 2014-3 : Buurtpicknick in onze ’achtertuin’, Stadspark Berg en Bos, Ahornlaan, Voorwoord voorzitter, Rondom het Christelijk Lyceum, Onze kinderen gaan naar school, Op de fiets, Beelden in de wijk (4), Bronnen van Berg en Bos (32), Bunkerterrein Seringenlaan, Nu moet het toch niet gekker worden, Vigilat, Het Reintje, De Kap, Van het bestuur, De ander kant van Apenheul (1) wijkblad 2014-2 Koningsdag 2014, Notulen jaarvergadering april 2014, Van de voorzitter “Verandering van tijden?”, Geef de pen door …Dennenlaan, Uitkomsten online enquête, Bronnen (31) –De kleine wereldkampioen, introductie Wim Bergink, Tuinieren in Berg en Bos, Helikopter boven mijn huis, Werk aan onze wegen, Beelden in de wijk (3), Van het bestuur, Surprise barbecue wijkblad 2014 – 1 Website en wijkblad komen samen, Geef de pen door …Sparrenlaan, Beelden in de wijk (2), Oproep Jaarvergadering, Jaarverslag 2013, Bronnen (30) – De Enkhuizer in het bos, Wisseling stadsdeelmanagers, Het is mooi geweest, Nieuwe ronde, nieuwe kansen, Ronald de Man – wijkagent, Juridische procedures, Meten is weten, Parkeren in en rond Berg en Bos (3), WOZ actie van makelaar Goos wijkblad 2013-4 Ooit woeste grond, de pen Soerenseweg, afsluiting dweilen.., beelden in de wijk, parkeerverordening, kozakken, hondenleven, glasvezel, zakkenrollers, moeder op het dak, schakelpunt wijkblad 2013-3 Pronkjuweel, notulen extra ledenvergadering, nieuwe bestuursleden, bronnen, de pen Bosweg, paddestoelhuis, bestemmingsplannen, etc. wijkblad 2013-2 Koninginnedag 2013, het alziend oog, oproep extra jaarvergadering, notulen jaarvergadering 16 april, resultaat ‘dweilen met de kraan open’, rapport parkeren rond Berg en Bos; de pen Zwarte Kijkerweg; Stadsdeelplan; vervolg!! ‘Sparrenlaan online!! ..’ wijkblad 2013-1 Sparrenlaan online, agenda jaarvergadering 2013, jaarverslag 2012, Bronnen, Galgenberg, geef de pen door (J.C.Wilslaan), volgens Robert, autosleutels, AGOVV hoe verder, parkeren!!, vervolg project thermografische fotografie wijkblad 2012-4 Oproep voor duurzame wijk, Wolf aarzelt, geef de pen door (Berkenlaan), villa’s van voor 1900, bestemmingsplannen, vigilat, wijkblad 2012-3 Lido, de pen ‘Felualaan’, (parkeer)overlast, BP park Berg en Bos, BSO, nieuwe bewoners wijkblad 2012-2 BP AGOVV en Park, notulen jaarvergadering 2012, de pen ‘Burg. Roosmale Nepveulaan’ wijkblad 2012-1  agenda jaarvergadering, bewoners enquete, jaarverslag 2011, de pen ‘2e Beukenlaan’ wijkblad 2011-4  Wonen i/hgroen, enquete, BSO, UMTS , AGOVV, geef de pen door, Park wijkblad 2011-3  Park-architect, camping, UMTS, piloot, toekomstagenda, folly, BSO wijkblad 2011-2 UMTS-mast Callunalaan, jaarvergadering 2011, openluchttheater, BSO wijkblad 2011-1 Maarten v Rossum pad, jaarvergadering, jaarverslag 2010, Echoput wijkblad 2010-4 Vliegtuigwrak, Chr.Lyceum-2, veilige wijk, bezoek wethouders, zendmast wijkblad 2010-3 AGOVV, Chr.Lyceum-1,100 jr.Julianatoren, wijkwethouder, oorlogsvondst wijkblad 2010-2 Galerie Montana, Jaarvergadering, Fietsgilde, Onderduiken, recreatie 2009 wijkblad 2010-1 Voorplein Park B&B, jaarverslag 2009, Apenheul, Thomashuis, Rita Staller wijkblad 2009-4 Voortgang Park B&B, Vigilat, Thomashuis, FijnStof, zwijnenhek, schouwen wijkblad 2009-3 Arendsburgh, Theo van Gogh, Verkeersvisie?, Badhuisspreng, Schouwen wijkblad 2009-2 Koninginnedag, verslag ledenvergadering, Badhuispreng,recreatie 2008 wijkblad 2009-1 Jaarvergadering 2009; verslag 2008; Frederik van Eeden; BB-bunker wijkblad 2008 – 4 Beleid techniek afd.Groen; Fabeltjeswijk; Klimbos, AGOVV; wijkagent. wijkblad 2008-3 Duurzaam Julianatoren; interview Bert de Boer; bladruimen. wijkblad 2008-2 Verslag ledenvergadering 2008; Boswachter Henk Bonekamp, wijkblad 2008-1 Ledenvergadering; verslag 2007; interview wethouder Boddeke; st. Veluwe wijkblad 2007-4  AGOVV nu&vroeger; inspreken? Stadspark; interview directeur Tactus wijkblad 2007-3  interview Hr. Krekel Julianatoren; wijkregels; natuur in de wijk? wijkblad 2007 – 2  Triënnale; hondenfestival; Koninginnedag viering 2007 wijkblad 2007-1  Paleis Het Loo; Triënnale in Park Berg en Bos wijkblad 2006-4 Thema nummer Stadspark Berg en Bos wijkblad 2006-3  Waterwingebied; Klimbos; bronnen van Berg en Bos wijkblad 2006-2 Geschenk 25 jr. wijkvereniging; interview Kristalbad wijkblad 2006-1  interview directeur Berg en Bosschool; rond de wijk: bezoekers, verkeer. wijkblad 2005-3 Erelid, verslag jaarvergadering 2005, viering 25 jaar wijkblad 2005-2  Uitnodiging jaarvergadering 2005  

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn