Skip to main content

Wijkagent

Op het moment van schrijven (februari 2024) is Jolanda Oosterhof onze wijkagente. Zij is digitaal per e-mail bereikbaar op het adres  Jolanda.oosterhof@politie.nl

Opsporing en het melden van incidenten

Om u hulp in te roepen gebruiken we regelmatig ‘Burgernet’. Bijvoorbeeld bij een vermissing van een jongere. U krijgt dan een spraakbericht of een sms via uw mobiele telefoon. Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan via www.burgernet.nl. Voor een Burgernetactie moet een incident aan een aantal criteria voldoen. Dat betekent ook dat we niet voor alle incidenten die in de wijk plaats vinden kunnen een beroep kunnen doen op Burgernet.

Naast het melden van strafbare feiten, maken de politie ook gebruik van Twitter om u op de hoogte te houden van activiteiten en acties in de wijk. Wijkagenten krijgen vaak klachten over ‘te hard rijden’ of ‘parkeeroverlast’. Op het moment dat de politie hierop actie onderneemt, door bijvoorbeeld een controle uit te voeren, wordt dit meld via Twitter (tegenwoordig “X”) gemeld.

U kunt ook bellen met 0900-8844 voor het maken van een afspraak voor contact of aangifte.

Alleen als de dader onbekend is, kunt U kunt ook aangifte doen per internet voor:

– Diefstal uit een bedrijf , van of vanaf (brom)fiets,  van of vanaf auto.

– Diefstal dier,  uit een hotel, school, schuur, garage(box).

– Diefstal uit gedragen kleding (zakkenrollen).

– Vernieling van een auto, openbaar-vervoer, -abri of -gebouw;  graffiti op auto, woning, openbaar-vervoer of -abri en overige vernielingen.

– Inbraak in bedrijf, kantoor, hotel of pension, school, schuur, garage, box of tuinhuis.