Wijkagent

Sharon KoendersVanaf 1 september 2015  heeft Sharon Koenders de taak van wijkagent in de wijken Berg en Bos, De Sprengen en De Naald van Ronald de Man overgenomen. Sharon Koenders is digitaal bereikbaar via e-mail: sharon.koenders@politie.nl

 Opsporing en het melden van incidenten

Om u hulp in te roepen gebruiken we regelmatig ‘Burgernet’. Bijvoorbeeld bij een vermissing van een jongere. U krijgt dan een spraakbericht of een sms via uw mobiele telefoon. Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan via www.burgernet.nl. Voor een Burgernetactie moet een incident aan een aantal criteria voldoen. Dat betekent ook dat we niet voor alle incidenten die in de wijk plaats vinden kunnen een beroep kunnen doen op Burgernet. 

 Naast het melden van strafbare feiten, maken we ook gebruik van Twitter om u op de hoogte te houden van activiteiten en acties in de wijk. Als wijkagent krijg ik vaak klachten over ‘te hard rijden’ of ‘parkeeroverlast’. Op het moment dat de politie hierop actie onderneemt, door bijvoorbeeld een controle uit te voeren, meld ik dit via Twitter.

U kunt ook bellen met 0900-8844 voor het maken van een afspraak voor contact of aangifte.

Alleen als de dader onbekend is, kunt U kunt ook aangifte doen per internet voor:

– Diefstal uit een bedrijf , van of vanaf (brom)fiets,  van of vanaf auto.

– Diefstal dier,  uit een hotel, school, schuur, garage(box).

– Diefstal uit gedragen kleding (zakkenrollen).

– Vernieling van een auto, openbaar-vervoer, -abri of -gebouw;  graffiti op auto, woning, openbaar-vervoer of -abri en overige vernielingen.

– Inbraak in bedrijf, kantoor, hotel of pension, school, schuur, garage, box of tuinhuis. 

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn