Skip to main content

Wijkvereniging in beroep

De wijkvereniging Berg en Bos heeft een advocaat ingeschakeld en is bij de Raad van State in beroep gegaan

tegen het politieke besluit van de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn, die op 19 september 2013 het Bestemmingsplan Park Berg en Bos en Omgeving heeft vastgesteld.

Het beroep berust op diverse gronden.
– Zo voorziet het bestemmingsplan nergens in het gebied in voldoende parkeergelegenheid voor de extra evenementen waarvan de omvang ook nog eens niet volledig duidelijk is vastgesteld. Het is planologisch ongepast, en dat een goed bestemmingsplan wel moeten regelen, de verkeer en parkeeroverlast af te schuiven naar naast gelegen woonwijken. Het bestemmingsplan maakt ook geen melding van deze nabijgelegen stille woonwijken.

– Ook voorziet het bestemmingsplan niet in duidelijke beschermende maatregelen die wel zouden moeten gelden op de grenzen van de in het bestemmingsplan opgenomen Natura 2000 gebieden. Het is ongehoord dat de zgn. “groene” gemeente Apeldoorn evenementen ambieert waarbij met een donderend disco lawaai niet alleen de Natura 2000 gebieden, maar ook een normaal thuis zijn in de naast gelegen woonwijken onmogelijk maakt. Het is zeker zo beschamend dat beschermende maatregelen daarom bewust uit dit bestemmingsplan zijn weggelaten, terwijl dezelfde gemeente deze maatregelen wel bewust opneemt in een naast gelegen bestemmingsplan met mogelijk meer koninklijk allure?

In ieder geval rekent de wijkvereniging erop, dat straks de bestuursrechter wel wil ingrijpen en daarmee bewoners van Apeldoorn wel beschermt tegen de besluiten van haar gemeenteraad.

tekst Henk Otto
Wijkvereniging Berg en Bos