Organisatie

Februari 2019

Binnen het bestuur van de wijkvereniging Berg en Bos hebben de bestuursleden de portefeuilles verdeeld. Daarnaast zijn er ook niet-bestuursleden, die actief zijn voor of in naam van de wijkvereniging.

Februari 2019

door Jan Wassink

Op 10 januari 2019 heeft op het gemeentehuis een “werkoverleg” plaatsgehad tussen dorps- en wijkraden en de gemeenteraad. Dit overleg verliep niet erg soepel. Op de simpele vraag, gesteld door woordvoerders van verschillende dorps- en wijkraden, wat nu de noodzaak en urgentie is van het snel afschaffen van de dorps- en wijkraden, wist geen enkele coalitiepartij, ook niet na herhaalde vraagstelling, antwoord te geven. Men ging gewoon niet op de vraag in.

Een gênante vertoning, vooral vanwege de opstelling van sommige coalitiepartijen (VVD, Lokaal Apeldoorn en D’66 in het bijzonder). Deze opstelling bestond eruit eerst heel stellig positie in te nemen en vervolgens daar geen enkele verantwoording over kunnen af te leggen op het moment dat er een kritische tegenvraag komt. Dit vinden we een kwalijke zaak, zeker tegen de achtergrond dat de dorps- en wijkraden in 1999 door de gemeente zelf in het leven zijn geroepen.

December 2018

Door Otto Verkerke en Jan Wassink

Nadat Apeldoorn een tiental jaar heeft gewerkt met de zogeheten Stadsdeelaanpak, is het College van B&W eind 2016 akkoord gegaan met een vernieuwende koersnotitie over gebiedsgericht werken met als titel 'Helder in ambitie, flexibel in de uitvoering'. In de koersnotitie wordt het nodige geschreven over met name gebiedsgerichte burgerparticipatie. De koersnotitie leidde bij de raad tot de behoefte om zich voor de behandeling zelf eerst goed in het onderwerp burgerparticipatie te verdiepen.

De missie om adviezen te formuleren ten aanzien van burgerparticipatie werd meegegeven aan een raadswerkgroep (een commissie van gemeenteraadsleden). Deze werkgroep heeft in december 2017 een rapport uitgebracht onder de titel “Samen voor Apeldoorn”. De resultaten van dat onderzoek werden begin 2018 aan ons toegelicht in een presentatie door de tegenwoordige wethouder van Lokaal Apeldoorn, de heer Willems. (Zie:  Advies Raadswerkgroep Burgerparticipatie )

Eén van de adviezen is het intrekken van de Verordening op Dorps- en Wijkraden en meer input en initiatieven te zoeken bij individuele burgers in de wijken. Dit viel niet in goede aarde bij de wijk- en dorpsraden. Immers daarmee zal bijvoorbeeld het recht op voorinzage en inspraak bij gemeentelijke plannen verdwijnen.

December 2018

Door Arjan Speelman, vz.

Allereerst prettige feestdagen en het beste voor 2019 toegewenst! Daar horen natuurlijk goede voornemens bij; die hebben wij ook. Zoals u misschien is opgevallen staan steeds vaker de zelfde auteurs bij de artikelen in ons mooie wijkblad en website. Alle lof voor hen maar we willen meer. Meer verhalen, meer auteurs, meer onderwerpen. En daar heeft u vast wel ideeën voor.

Wellicht kunt u ook goed schrijven of artikelen maken. Of interviewen of redigeren of goede foto’s maken; er is nog zo veel om over te schrijven....

Maar daar hebben we meer menskracht voor nodig met verschillende vaardigheden. Kortom, we zijn van plan een redactie voor het wijkblad te gaan vormen om er voor te zorgen dat het wijkblad nog mooier en beter wordt met nog meer interessante artikelen. Vindt u het leuk om samen met andere wijkbewoners er voor te zorgen dat het wijkblad nog mooier en interessanter wordt? Schroom dan niet en stuur een mailtje naar redactie@wijkbergenbos.nl en meldt u aan.
Niet uitstellen maar gelijk doen. Een heel goed voornemen voor het nieuwe jaar!

En daarvoor wens ik alle wijkbewoners het allerbeste toe.