Februari 2019

Binnen het bestuur van de wijkvereniging Berg en Bos hebben de bestuursleden de portefeuilles verdeeld. Daarnaast zijn er ook niet-bestuursleden, die actief zijn voor of in naam van de wijkvereniging.

Arjan Speelman - voorzitter
- stadsdeel noordwest: platformoverleg, voorzittersoverleg
- parkeren
- support overlegsituaties
- stadsdeelmanager

Gustaaf van den Brand - secretaris
- zorg en welzijn, wijkactiviteiten
- wijkblad

Irene Steendam - bestuurslid
- secretariaat

Paul Dekens - penningmeester
- financiën
- ledenadministratie

Ronald Kort - bestuurslid
- overlast openbare ruimte en recreatie, Stadspark
- wijkagent, Vigilat, Accres

Otto Verkerke - bestuurslid
- Infrastructuur, verkeer, bestemmingsplannen
- grijs en groen, stadsdeelbeheerder
- website

Jan Wassink - bestuurslid
- bouwen, wonen, bestemmingsplannen
- geluid en locatieprofielen

Projecten in behandeling bij niet-bestuursleden

Ben van Wetten :
- Website ontwerp, ontwikkeling en beheer