Juli 2017

Wellicht heeft u het gemerkt: PostNL heeft recent enkelen van onze leden een “boete” ad € 2,34 in rekening gebracht omdat uw penningmeester niet € 0,78 maar € 0,75 heeft gefrankeerd op brieven over betalingen. Onze postzegels kunnen we tegenwoordig zelf uitdraaien via een (op zich handig Dymo) apparaatje dat wordt aangesloten op de PostNL site; helaas echter heeft tante Pos nagelaten de betreffende tarieven te actualiseren. Na een klacht hierover te hebben ingediend werd aangegeven dat de € 2,34 niet betaald hoeft te worden en dat de PostNL site aangepast zou worden. 

Een hele vervelende situatie dus, waar de leden wat ons betreft nimmer de dupe van zouden mogen worden. Indien u zich niettemin genoodzaakt heeft gevoeld het bedrag te betalen dan kunt u dit aan onze penningmeester melden, op dat een en ander wordt rechtgetrokken. Wij hopen hiermee de overlast in zoverre te kunnen beperken. Overigens is het soms nog nodig een brief te versturen, van lang niet alle leden kunnen we verwachten via de digitale weg te communiceren.

Paul Dekens, penningmeester