Projecten

De bosbouwwerkzaamheden in Park Berg en Bos rond de sprengenvallei en uitkijkpunt naast de vijver inmiddels in volle gang.
Op vragen die wij over deze werkzaamheden hadden heeft de projectleider de volgende toelichting gegeven.

Er staan veel bomen gemarkeerd in de kwetsbare locatie in en rond de Sprengenvallei, hoe vindt dunning hier plaats?
-    Op de informatie avond hebben we al  aangegeven dat bij dunning in een bos altijd zichtbare schade ontstaat, daar is niet aan te ontkomen. De ernst van de schade lijkt in de eerste jaren na dunning aanzienlijk. Zeker als er nog veel materiaal zoals takhout blijft liggen en het geheel rommelig aandoet. Toch zal na enkele jaren die schade niet meer zo ervaren worden. Overigens is inderdaad vanuit economisch oogpunt handmatige (gedetailleerder) dunning nauwelijks mogelijk omdat het dan onbetaalbaar wordt. We beoordelen met de bosbeheerder en bomendeskundige vooraf dan ook waar machinaal gedund kan worden of dat maatwerk nodig is.

In de zaal van restaurant de Boschvijver heeft de gemeente voor zo’n 20 mensen in totaal een presentatie van de plannen voor de Sprengenvallei gegeven.
Op een aantal onderwerpen is wat dieper ingegaan zoals de komende bosdunning.
Bij de opening- en sluiting van het park werd opgemerkt dat ‘men’ nog wel eens via kapotte hekwerken achter bij AGOVV-terrein binnenkomt.

Zoals al eerder gemeld gaat de gemeente de sprengenvallei in park Berg en Bos opknappen.

Mede dank zij een subsidie van de  Provincie Gelderland kan het achterstallige onderhoud van de wandelpaden en het groen worden opgepakt.

Voorafgaand heeft de gemeente hierover overleg gepleegd met betrokkenen waaronder omwonenden in  onze wijk.

Het is de bedoeling dit mooie wandelgebied beter toegankelijk te maken voor wandelaars; daarvoor zijn extra toegangen nodig. Die toegangen zullen afsluitbaar gemaakt worden ter voorkoming van overlast in avonden en nachten.

Ter voorbereiding van de renovatie in de Sprengenvallei zijn de te kappen bomen in de vallei aangespoten. Dit heeft de gemeente ook op het park gedaan in het bosje rondom het uitkijkpunt t.o. de St@art. De werkzaamheden in de Sprengenvallei worden dit najaar uitgevoerd gelijktijdig met de dunning die bosbeheer uit laat voeren. Dit betreft het natuurlijk bos in de omgeving van de Uitkijktoren, rondom AGOVV en Stayokay.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd als dunning en daar hoeft (en wordt dus ook)  geen kapvergunning voor aangevraagd. Het gaat hier om een vrijstellen van toekomst en parkbomen en het verwijderen van bomen in slechte conditie en/of dode bomen.

Tekst Otto Verkerke