Skip to main content

Huishoudelijk Reglement Wijkvereniging

Op de ledenvergadering van 7 september 2021 is ons huishoudelijk reglement opnieuw vastgesteld. Hierbij het actuele   HR Wijkvereniging 2021  versie waarbij tevens de laatste zin is aangepast om duidelijk(er) te maken dat het de ALV is die vaststelt. De update van dit document was vooral ingegeven doordat we als wijkvereniging sinds 2021 geen door de Gemeente aangewezen wijkraad meer zijn. Daarnaast hebben de leden besloten dat het bestuur bevoegd is regulier beslissingen te nemen tot een bedrag van 5.000 euro.