Wijziging Huishoudelijk Reglement Wijkvereniging

Op de jaarvergadering van 7 september aanstaande staat aanpassing van ons huishoudelijk regelement op de agenda. De bestaande leidraad voor het bestuur is verouderd, met name omdat we op basis van de nieuwe subsidieregeling van de Gemeente met ingang van 2021 niet meer als wijkraad zijn aangewezen. Als gebiedsparticipant worden we nog wel betrokken bij onderwerpen die de wijk raken en vroegtijdig onze aandacht zouden behoeven. Tevens bleek er in het huishoudelijk reglement geen bedrag ingevuld waar het bestuur regulier beslissingen over mag nemen (het voorstel is maximaal 5.000 euro). Onze huisnotaris heeft naar het stuk gekeken en heeft geadviseerd op termijn ook de statuten weer eens onder de loupe te nemen (mede in het kader van de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen WBTR). Zie ook Concept HR Wijkvereniging 2021.

Het bestuur zal op de ledenvergadering nadere toelichting verstrekken.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn