Skip to main content

Wil AGOVV binnen 4 jaar toch een eigen stadion!

Het is bekend dat AGOVV afgelopen donderdag een besloten overleg heeft gehad met de gemeente. Er zijn ook berichten dat alle bezwaren tegen de AGOVV-plannen in het nieuwe concept-bestemmingsplan, het voor de gemeente schijnbaar erg moeilijk maken, om daar niet aan tegemoet te komen. Er zijn geruchten dat AGOVV een groot deel van haar wensen zou willen laten vervallen en alleen nog een fatsoenlijke oplossing wil voor haar business-lounge.
Misschien dat daarom nu toch samen met de gemeente weer naar een echte oplossing buiten Berg en Bos wordt gezocht? Het is helaas zo dat AGOVV wel veel naar buiten treedt, maar echter nauwelijks communiceert met de vertegenwoordigers van de bewoners (wijkraden) rond haar sportcomplex. We moeten het dus helaas met geruchten en krantenberichten (zie tekst hieronder van De Stentor) doen.

tekst Henk Otto

AGOVV maakt schoon schip

  • Oude beleidsbepalers verdwijnen van het toneel en schelden aanzienlijke lening kwijt.
  • Nieuwe bestuurders willen binnen één tot vier jaar verhuizen naar een nieuw stadion.

Jupiler Leagueclub AGOVV heeft gisteren schoon schip gemaakt. Niet alleen droeg de oude raad van commissarissen haar portefeuilles officieel over aan een nieuwe directie, die wordt voorgezeten door Ad van der Molen.

Een aantal van de oude bestuursleden schold bovendien hun lening aan de club kwijt. In totaal gaat dat om een bedrag van 1,8 miljoen euro. Opvallend was verder dat de nieuwe beleidsbepalers de ambitie uitspraken om te verhuizen naar een nieuw modern stadion. Van der Molen gaf aan dat daarbij wordt gedacht aan een termijn van één tot vier jaar.

Blauwe variant op gouden handdruk

Een revolutie op Berg en Bos? De man die sinds gisteren officieel als AGOVV voorzitter door het leven gaat, Ad van der Molen, vond die term wat te ver gaan. Toch gebeurde er op Berg en Bos iets opmerkelijks. De oude bestuurders traden niet alleen af, een aantal van hen schonk de club ook nog een fraai afscheidscadeau. Een ongebruikelijke variant van de gouden handdruk bij de Blauwen.

De mannen van het eerste uur scholden in totaal namelijk 1,8 miljoen aan langlopende leningen kwijt. Volgens Van der Molen is dat niet hard gespeeld. “Nee, ik heb van de oude raad van commissarissen carte blanche gekregen. Het gaat tenslotte om de club. Het heeft wel de nodige hoofdbrekens gekost om de juiste mensen te vinden.’’

Uiteindelijk kwam hij bij Richard Geurts ( juridische zaken), René Boon (financiële en fiscale zaken), Jeroen Keus (facilitaire zaken), Rik Klinkhamer ( commerciële zaken) en Sadik Harchaoui (adviseur maatschappelijk ondernemen) uit. Daarnaast komt er nog een afgevaardigde van AGOVV’s amateurtak in het nieuwe bestuursorgaan.

Opvallend is dat Van der Molen zelf ook de technische zaken voor zijn rekening neemt. Hij kondigde onlangs nog aan dat Dolf Wille dat zou blijven doen. Maar ook hij verdween evenals Victor Doorn, Wilfred van Riggelen, Wim van Elswijk en Harry Bosman van het toneel. “Dolf is wel mijn klankbord’’, aldus de preses.

Interim- manager Ad van Alebeek vertelde dat AGOVV het huidige seizoen op financieel gebied afsluit met een klein positief bedrijfsresultaat. Daarnaast zijn de kortlopende schulden knap teruggebracht tot ‘slechts’ 420.000 euro. Van Alebeek verwacht dat de eerstedivisionist op 1 oktober uit categorie 1 kan komen en dan dus niet langer onder toezicht staat van de KNVB. Speerpunt is verder het maatschappelijk ondernemen. AGOVV wil zich op dat gebied graag spiegelen aan FC Twente en NAC.

Het is voor de club te hopen dat het daarbij met een beter plan komt dan het marketingplan dat de ingehuurde Rene Bergmans gisteren presenteerde. Hij heeft zich daar sinds september – ongetwijfeld tegen een aardige vergoeding mee bezig houden en slaagde er louter in om open deuren in te trappen. Maar afgaande op de staat van dienst van adviseur Harchaoui (die kenbaar maakte een aantal medebestuurders nog nooit ontmoet te hebben) moet het met het maatschappelijke verhaal goed komen. De man die in de jaren ‘ 90 bij de AGOVV-amateurs speelde, is thans bijvoorbeeld voorzitter van de Raad van Bestuur van Forum, een instituut dat zich bezighoudt met multiculturele vraagstukken en een adviserende rol heeft richting overheden en instanties.

bron De Stentor 16 april 2011