Skip to main content

Wilt u ook een oranje container..?

De gemeente heeft een nieuw afvalinzameling  en recycleplan opgesteld.

Wethouder Mark Sandmann stelt dat met dit nieuwe recycleplan het voor mensen makkelijker wordt om afval te scheiden. Volgens de gemeente hebben de inwoners van Apeldoorn de afgelopen jaren bewezen dat zij uitstekende afvalscheiders zijn. Mede door de inzameling van plastic afval is de totale hoeveelheid restafval aanzienlijk afgenomen. De gemeente wil echter verder gaan en heeft een nieuw afvalbeleid opgesteld dat zich richt op het verder terugbrengen van de hoeveelheid restafval.

Daar zijn echter de nodige vraagtekens bij te zetten: iedere wijkbewoner kan inspreken op dit plan en zijn mening kenbaar maken tot 28 december 2016. Een kopie van dat plan kunt u inzien via de volgende link:  Willen wij ook allemaal een oranje container?

 Met het nieuwe recycleplan wordt voldaan aan de toegenomen vraag naar scheidings-en recyclingmogelijkheden. Het doel van het recycleplan is om in 2020 slechts 80 kilo restafval per persoon aan te bieden. Om dit te bereiken wil Apeldoorn meer mogelijkheden aanbieden om afval te scheiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het omgekeerd inzamelen van afval. Dit betekent dat de grijze container een oranje deksel krijgt en gebruikt wordt voor plastic, metaal en drankverpakkingen. De minimale hoeveelheid overgebleven restafval kan men, net als glas, inleveren bij ondergrondse containers. Dit zullen bestaande, maar ook nieuwe ondergrondse containers zijn.

Dit plan valt mogelijk niet bij alle wijkbewoners even goed. Het afvoeren van plastic  is intussen voor velen een routine onderdeel van het boodschappen doen geworden: lege flessen en plastic gaan naar de containers bij de diverse supermarkten in de buurt. Om dan nu opeens een container voor plastic voor de deur te krijgen zal niet ieders keuze zijn.
En dan moet er nu restafval opgespaard worden in een grofvuilzak die ook ergens moet blijven tot die goed gevuld is, want met kleine zakjes wordt het wel een erg dure diftar oplossing voor de inwoners. U zult met de diftar pas per zak gaan betalen voor elke storting in een ondergrondse container.

In het alternatief moeten we een nieuwe 140 liter container laten komen (en die hebben we al) en Circulus bellen om daarna over ca. twee weken een container geleegd te krijgen, heel handig! Als het aanbod van restafval verminderd, waarom dan eerst niet eens een keer per maand ophalen in plaats van om de twee weken?
En het plan is restafval terug te dringen tot 80 kg per persoon in 2020.
Misschien moet de gemeente de burger eerst eens gaan vertellen hoeveel kilo restafval er op hun huisadres opgehaald wordt want dat schijnen de vuilniswagens gewoon te (kunnen-) meten. Met dat gegeven zijn wij ook zelf in staat om te beoordelen wat die doelstelling van 80 kilo voor een ieder betekent! Nu worden wij per ophaalbeurt afgerekend met een vast tarief, hoeveel kilo of liter er ook in de container zit.

Toch nog maar eens goed over nadenken wat ons betreft!

Het plan ligt ter inzage en inspraak tot uiterlijk 28 december 2016. Het is daarom belangrijk uw mening over de nieuwe plannen kenbaar te maken aan de gemeente via de inspraak mogelijkheid. Dat is mogelijk via de website  Website recycleplan : rechts bovenaan de site staat een tab “Reageren”. Men kan gebruik maken van de formele inspraakroute of een reactie achterlaten op de website.
Wij ontvangen daarnaast graag een kopie van uw inspraak op het mailadres van de wijkvereniging ter bepaling van het standpunt dat de wijkvereniging in zou moeten nemen.

 Tekst Otto Verkerke