Skip to main content

In de wijk Berg en Bos woont u in het bos

Het bos ten westen van onze woonwijk is onderdeel van de beschermde natuur van Veluwe Natura 2000. Dat betekent dat zowel de daarin aanwezige gebieden (biotopen) als de flora en fauna een wettelijk beschermde status hebben.

Wonen in het bos betekent automatisch een bijna dagelijkse ontmoeting met de natuur.  Wist U dat in het bos van de wijk ongeveer 50 reeën en 80 wilde zwijnen leven? En ook nog 3 tot 5 edelhert bokken? En dassen!
Natuurlijk vinden we die zelden in de woonwijk, maar ze zijn bewoners van het bos wat in het westen, op onze woonwijk aansluit. De overlast van de wilde zwijnen, die gazons doorploegden, is dankzij het in 2009 geplaatste raster voorbij. Maar dassen hebben afgelopen winter in verschillende tuinen behoorlijk huis gehouden.

In het bos aan de Noordwest zijde van de wijk is een concentratie van de zeldzame populatie van Nederlands grootste kever het Vliegend Hert te vinden, waarvan ook waarnemingen zijn gedaan tot ver in onze woonwijk. Overigens U kunt helpen deze kever in stand te houden door in een rustig hoekje van Uw tuin een stapeltje eiken hakhout te laten liggen.

Dus wonen in het bos is dichter bij de natuur dan wij ons mogelijk beseffen. Want de stap naar die natuur is letterlijk om de hoek, dus wat let U?

Wonen in het bos brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Zomaar een boom omzagen kan dan dus niet. U heeft dan een omgevingsvergunning nodig. Ook kavels ontruimen om daarop maar een groot huis neer te zetten benadeelt het groene karakter en is dus volgens het bestemmingsplan maar zeer beperkt mogelijk.