Skip to main content

Wonen werken

Onlangs vond een informele uitwisseling van informatie plaats tussen de wijkraden van Stadsdeel Noordwest en leden van het college en hoofden van afdelingen van de gemeente Apeldoorn.

Het motto van het overleg was Apeldoorn – Attractie- of evenementenstad of woonstad?  Tijdens dit zogenaamde BOT overleg is door Uw wijkvereniging de voortdurende bedreiging van het recht op rust in de woonomgeving centraal gesteld. Als voorbeeld werd de toename van activiteiten op en rond Paleis Het Loo en de parkeersituatie ter plekke besproken.

Zo verzochten de wijkraden om een goede coördinatie en afstemming van verkeersmaatregelen bij bijzondere evenementen (zoals het concours d’Elegance) die op het voorterrein van het paleis plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat de organisatie van een evenement dusdanige parkeerprijzen rekent dat de georganiseerde parkeerplek leeg blijft en de bezoekers hun heil elders in de wijk zoeken. Besproken werd dat de gemeente bij het verlenen van vergunningen aan dit aspect zeer bewust en kritische aandacht dient te schenken.

In eerste instantie is de wijk een woonwijk waar de bewoners gewoon recht hebben op een rustige woonomgeving. Omdat er sprake is van voortdurend knabbelen aan het recht van rust voor bewoners van onze woonwijk is deze rubriek gestart om iedere vorm van knabbelen zichtbaar te maken.
Want naast wonen is er in en rond de wijk Berg en Bos is sprake van andere activiteiten die de leefsfeer van de bewoners verstoren en waar de wijkvereniging alert op is en waar gewenst haar invloed doet gelden: werken en recreatie.

Voor Uw informatie. In het overleg van de renovatie van park Berg en Bos en bestemmingsplan West is via de gemeenteraad bedongen, dat de gemeente er voor zorgt dat er voor de wijkbewoners geen overlast meer zal zijn door bezoekers van alle attracties en evenementen rond de wijk. Bijvoorbeeld als gevolg van parkeren of verkeer in of door de wijk. Alle verkeer voor de parkeerterreinen bij Park Berg en Bos, Koningin Julianatoren en Paleis Het Loo mag daarbij alleen worden geleid via de Jachtlaan en J.C.Wilslaan.
Ook andere vormen van overlast zal worden geweerd en zoals hierboven is toegezegd zal daarvoor extra aandacht zijn bij het verlenen van vergunningen.