In het bos

De Stichting Behoud Juniperbos is in 2015 opgericht door vrienden van het Juniperbos.

Het Juniperbos bevindt zich in Apeldoorn-West en wordt omsloten door de Amersfoortseweg, de J.C. Wilslaan, de Soerenseweg en de wijk Berg en Bos en is een uniek stuk bosgebied dat gekenmerkt wordt door een rijke fauna en flora. In het bos bevinden zich beschermde planten en dieren en valt dan ook onder Natura 2000.

Half augustus is door opsporingsambtenaren van team THOR geconstateerd dat er ruime hoeveelheden tuinafval waren gedumpt aan de Felualaan ter hoogte van het Boschbad.
Bij gesprekken met bewoners ter plaatse bleek dat dit al enige tijd gedaan werd en men was in de veronderstelling dat dit toegestaan was.
Het storten van afval, ook tuinafval, is echter nadrukkelijk niet toegestaan.

Apeldoorn staat bekend om zijn boomrijke gebieden en wijken. Deze wil de gemeente zo veel mogelijk behouden. Om deze bomen te beschermen heeft de gemeente een aantal gebieden in de stad aangewezen waar u voor het kappen van een boom een vergunning nodig heeft.

Op initiatief van De Stentor is er een serie artikelen daar verschenen die een aardig beeld geeft van de wijk Berg en Bos.
Het is fijn dat de betrokken journalisten mij de toestemming hebben gegeven deze artikelen allemaal op de website van de wijk te plaatsen. Daarmee zijn de artikelen blijvend te lezen voor alle wijkbewoners.
Dank aan de journalisten waarvan de namen uiteraard bij de artikelen zijn geplaatst. Dank aan De Stentor voor het initiatief, wat de wijk een fraaie vlag opleverde.