Natuur in de woonomgeving

December 2016

Het wildrooster in de Soerenseweg ter hoogte van de Juniperlaan is voor de kerstdagen geplaatst. Ook het wildhek op het einde van de Felualaan voor de J.C Wilslaan is intussen gerealiseerd.

Plaasing Wildrooster Felualaan

Van meerdere kanten (Bosweg, Vliegerlaan, Vonderlaan) komen berichten dat dassen actief zijn in de wijk.
 Zo scharrelde dit voorjaar op een ochtend een das vrolijk in de bermen van de Vliegerlaan. Ook waren er meldingen vanuit de Wildernislaan. en recent weer overdag op de Ribeslaan. Ook waren er meldingen vanuit de Bosweg dat daar de borders in de tuin waren omgewoeld. 
Ik werd zelf deze week verrast door een omgeploegd gazon in mijn achtertuin.

In kader van procedures ter voorbereiding van de vernieuwing van het Park Berg en Bos is voor dat gebied een inventarisatie gemaakt van alle levende flora en fauna. De resultaten daarvan geven een verrassende variëteit van soms zeldzame en dus ook beschermde diersoorten.

Wilt U een indruk krijgen van wat zoal leeft in het Park dan kunt u hier de verkorte tekst van het Park Berg en Bos deel van de natuurtoets, waarin o.a. alle dieren zijn vermeld, downloaden.

Het vliegend hert, inheems in onze wijk, is een van de spectaculairste en grootste insecten in Europa.

Het vliegend hert (Lucanus cervus) is een kever die in Nederland en België inheems is maar zeldzaam.
Bij het mannetje hebben de kaken zich sterk ontwikkeld die aan de uiteinde vertakt zijn. Hier dankt de kever zijn naam aan. De kaken zijn ongevaarlijk en kunnen enkel gebruikt worden om te imponeren.