Skip to main content

Parkeren bij AGOVV de oplossing voor de parkeeroverlast?

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft parkeren bij AGOVV verkozen als de oplossing voor de verkeer- en parkeeroverlast in Apeldoorn Noord West. Met deze keuze legt B&W de belofte van voormalig wethouder Kruithof terzijde. Daarin heeft Kruithof beloofd dat overloop-parkeren alleen tijdelijk en voor maximaal 5 jaar bij AGOVV zou plaatsvinden. In de raadsvergaderingen van 5 en 12 maart 2020 moet de gemeenteraad beslissen over deze keuze.

Bijgaand het voorstel voor de PMA van 5 maart 2020: Bespreekvoorstel parkeren bij AGOVV

De documenten die aan de raad worden gepresenteerd voor PMA van 5 maart kunt u downloaden via de volgende link: Documenten PMA parkeren Apeldoorn West