Skip to main content

Categorie: Rechten en Plichten

In onze samenleving worden regels vastgesteld hoe wij ons in die samenleving tot elkaar verhouden. Welke rechten en plichten we naar elkaar hebben.

Onder meer zijn er regels gesteld betreffende Privacy. We dienen te voldoen aan methoden van gebruik en bewaring van persoonlijke gegevens.
Daarmee zijn we aansprakelijk voor elkaars privacy.

Zeker bij het exploiteren van een website is het zinvol om een beschrijving te doen van de reikwijdte van die verantwoordelijkheden en dus ook de beperkingen daarvan.

Zo treft u op onze website geen balkje of knopje aan waarmee we uw toestemming vragen voor het plaatsen van ‘cookies’. Dat komt omdat we, in de zin van Europese wetgeving op dit vlak, hiertoe niet verplicht zijn. Eenvoudigweg omdat voor de soort van ‘cookies’ die we gebruiken geen toestemming hoeven te vragen. 

Hieronder vindt u de belangrijkste artikelen die we hieraan hebben gewijd.