Een groene wijk

Veiligheid

Onderhoud sportveld Lyceum

2 februari 2019

februari 2019

Door Otto Verkerke

Eind januari constateerden wij dat er werkzaamheden op het sportveld naast tennisclub Daisy aan de gang waren waarbij ook het hek leek te verdwijnen. Reden voor ons om ons licht eens op te steken bij de gemeente….

De gemeente informeerde ons dat zij samen met het Christelijk Lyceum het sportveld gaan renoveren. Het Lyceum gebruikt dit sportveld al vele jaren voor buitensport lessen.  Het sportveld is eigendom van de gemeente en wordt beheerd door de afdeling vastgoed. Deze gemeentelijke afdeling heeft omwonenden noch de wijkvereniging vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden. Op 29 januari is bijgaand schrijven aan omwonenden uitgedeeld:  Bewonersbrief sportveld Felualaan.

Wij hebben ondertussen een overleg tussen Lyceum en de gemeente bijgewoond.  De gemeente heeft bevestigd dat renovatie van het sportveld inmiddels is gestart. Naast onderhoud aan bomen en struiken wordt ook de grasmat grondig gerenoveerd. De gemeente gaat het terrein na de renovatie onderhouden.

Bomenkap langs de Amersfoortseweg

5 april 2016

Door Otto Verkerke

De gemeente informeerde ons in maart 2016 over de aanstaande kap van bomen langs de Amersfoortseweg.

Aan de hand van regelmatig uitgevoerde controles is geconstateerd dat een groot deel van de bomen aan de Amersfoortseweg in gezondheid en vitaliteit achteruit gaat. Om die reden heeft de gemeente een onderzoek uit laten voeren door een extern bureau. Uit dit onderzoek is gebleken dat een heel aantal bomen zijn aangetast door parasitaire schimmels waardoor ze op den duur doodgaan. Dit afsterven kan echter jaren duren. De infectie van de bomen is waarschijnlijk ontstaan bij de aanleg van het fietspad langs de weg, zo’n tien jaar geleden.
Een van de geconstateerde schimmels is de korsthoutskoolzwam. Deze schimmel dringt de boom binnen via wonden aan de wortels en de stamvoet. Van de schimmel van deze zwam is bekend dat hij zich van binnen naar buiten uitbreidt. Daardoor is de aantasting pas zichtbaar geworden toen deze al ver was voortgeschreden. Hier komt nog bij dat de zwammen die bij deze schimmel horen, onopvallend zijn en dat het bladerdek van de bomen pas jaren na het ontstaan van de infectie begint terug te vallen. Een aantal bomen bleek dusdanig aangetast dat zij een gevaar voor de veiligheid van voorbijgangers vormen. Deze bomen worden (of zijn intussen) gekapt in verband met de veiligheid. Voor de aanpak van de rest van de bomen langs de Amersfoortseweg wordt een plan opgesteld.

Op de bijgaande kaart staat gemarkeerd welke bomen in verband met de veiligheid gekapt worden (of intussen al gekapt zijn) : Amersfoortseweg bomenkap fase1 .

 

Diftar

25 februari 2014

Huishoudelijk afval wordt in Apeldoorn door Circulus, ingezameld op basis van het Diftar systeem. Dat betekent dat de burger betaalt voor iedere keer dat hij of zij een hoeveelheid afval, bijvoorbeeld een container, aanbiedt voor verwijdering. Niet iedereen is het daarmee eens, omdat men vindt dat de gemeente een zorgplicht heeft om te voorkomen dat afval onbeheerd wordt gestort.

Sinds 2009 kan de groene container gratis worden aangeboden. De prijs van de grijze container is daarmee wel hoger geworden. De blauwe papier container, één keer per maand, blijft gratis.

Ook gratis is het inleveren van grof snoeiafval bij het milieupark aan Aruba 16. U moet wel Uw grofvuilpas voor de paslezer houden, maar er wordt in sommige perioden geen saldo afgeschreven. Informatie vindt U op de website of kunt U met Circulus bellen met 0900 9552 (10 ct/minuut).

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn