Project infrarood – fase 3 proefsessies

Het werden echte praktijkproeven, waar we veel van hebben geleerd.

In samenwerking met enkele vrijwilligers hebben twee leveranciers proefsessiesuitgevoerd bij duurzaam-1drie woningen in de wijk. De eerste sessie begon ’s morgens zeer vroeg om half zeven aan de Valkenberglaan en eindigde tegen half acht aan de Soerenseweg.
Daarna in de avond dezelfde route nog een keer vanaf negen uur tot half elf.

duurzaam-2Voor uw berichtgever stopte de sessie een half uur voor het einde omdat hij achteruit door het ijs in een bevroren vijver stapte en languit onderuit ging in het steenkoude water. Belangrijke les: het is dus zaak dat men goed oplet in het donker en zich niet laat afleiden door wat de thermograaf aan het doen is.duurzaam-3

Per huis nam de proefsessie nogal wat tijd in beslag, omdat tijdens het infrarood fotograferen veel vragen konden worden gesteld en beantwoord.
Veel onduidelijkheden, over de gang van zaken en hoe wat wordt gemeten, werden naar tevredenheid beantwoord.

De wijkvertegenwoordigers kregen daardoor een goede indruk van de activiteit en de wijze waarop de resultaten tot stand komen.
Vervolgens kwamen in het weekend de rapportages, zodat ook daarvan een beeld ontstond nodig om tot een juiste keuze van Uw leverancier te komen.
De resultaten van de praktijk en de rapportage gaven duidelijk twee verschillende wijzen van aanpak weer.

 

Na afstemming met het specialistisch bedrijf CFP is de keuze gevallen op een van de twee aanbieders. Een derde aanbieder hebben we al in een vroeger stadium laten afvallen.
Er is uiteindelijk gekozen voor kwaliteit van de betrokken medewerkers (bouwkundigen), van de gebruikte apparatuur – modern en geavanceerd en de gunstige prijs per woning.
Intussen is de voorbereiding van fase 4 in volle gang.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn