Skip to main content

Brede steun voor andere rioolheffing !!

Brede steun voor andere rioolheffing !!

2012 Bij de inleiding van voorzitter Cees Kielstra tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de wijkvereniging op 3 april 2012 verwees hij naar recente uitlatingen in de politiek om de koppeling van WOZ waarde en rioolbelasting in de gemeente Apeldoorn los te laten. Hij zegde de aanwezigen toe dat de wijkvereniging deze ontkoppeling toejuicht en dat de plannen actief zullen worden gevolgd.

2011 Er is een grote kans dat de rioolheffing in Apeldoorn volgend jaar anders is opgezet. Inmiddels wil een meerderheid in de gemeenteraad dat.
CDA en Gemeentebelangen kaartten het onderwerp recent aan. Hun bezwaar is dat de hoogte van de rioolheffing nu afhankelijk is van de woz-waarde van een pand. Dat is onrechtvaardig, menen de partijen. Van de rioolheffing wordt het rioolstelsel in Apeldoorn onderhouden. Onder anderen boeren zijn daarbij de klos, vinden Gemeentebelangen en CDA, want zij hebben een hoge woz-waarde, maar belasten het riool nauwelijks. Regenwater bijvoorbeeld gaat bij hen gewoon de grond in.

VVD, SGP en D66 sluiten zich aan bij de roep om een ander tariefsysteem. VVD en SGP herinneren eraan dat zij daar al enkele jaren geleden op hebben aangedrongen. Zo zou het watergebruik een betere maatstaf kunnen zijn om de hoogte van de heffing te bepalen. De genoemde vijf partijen hebben inmiddels om achtergrondinformatie gevraagd. Op basis daarvan willen ze een discussie voeren over het systeem.
bron De Stentor -26-03-2011 door Johannes Rutgers

De rioolheffing in Apeldoorn moet niet langer gekoppeld worden aan de WOZ-waarde. Dat stellen Gemeentebelangen en CDA, die vinden dat het huidige systeem niet rechtvaardig is. Wie eigenaar is van een groot pand, betaalt in Apeldoorn meer rioolheffing dan de eigenaar van een kleine woning of bedrijfsgebouw.
Daarmee lijkt de belasting naar draagkracht te worden verdeeld. Maar als je kijkt naar het achterliggende doel van rioolheffing, klopt het niet, volgens raadslid Theo van Kerkhof (Gemeentebelangen). Er zijn namelijk mensen die hun best doen om het riool te ontzien, maar toch flink worden aangeslagen. Dat geldt bijvoorbeeld voor woonpercelen met veel schuuroppervlak in het buitengebied. ,,Die schuren of loodsen lozen geen afvalwater op het riool, toch moet er flink over betaald worden”, licht Van Kerkhof toe. Hetzelfde geldt volgens hem voor boerenbedrijven, die zelf hun afvalwater verwerken en evenmin hemelwater op het riool lozen.

Een derde groep die volgens Van Kerkhof onterecht aan de beurt is, bestaat uit mensen die een woning met een hoge WOZ-waarde hebben omdat daar allerlei kostbare milieuvriendelijke aanpassingen aan zijn aangebracht. Soms zelfs, ironisch genoeg, een systeem om hemel- en afvalwater te scheiden. Als je die mensen een hoge rioolheffing oplegt, straf je goed gedrag af, vindt het Gemeentebelangen-raadslid. Wat zijn partij betreft, komt er daarom een ander tariefsysteem. Een mogelijkheid is de hoogte van de rioolheffing te baseren op de grootte van een huishouden. Of het scheiden van hemelwater te belonen, geeft Van Kerkhof aan. Zijn partij vraagt met het CDA burgemeester en wethouders om meer informatie, om in de gemeenteraad een nieuwe afweging te kunnen maken. De partijen voeren zelf alvast vergelijkingen met andere gemeenten aan. Volgens hen hanteert slechts vier procent van de Nederlandse gemeenten eenzelfde model als Apeldoorn. Verder zijn er lokale overheden die een maximum stellen aan de rioolheffing per adres.
bron: De Stentor – 19 maart 2011

commentaar:
Niet de VVD, maar Gemeentebelangen en CDA komen met het voorstel de rioolheffing te ontkoppelen van de WOZ waarde van het huis. Destijds was het de VVD die aangaf dat de keuze onder tijdsdruk was genomen en later zou worden bijgesteld. Het is uiteraard ook logischer en eerlijker, dat de gebruiker betaald, dat zien we met alle energie en afvalzaken ook.
Zo werd bij de invoering van de huidige heffing als argument gebruikt dat grotere, dus duurdere huizen meer grond en huisoppervlak hebben en daarmee het riool meer belasten. Echter in de wijk Berg en Bos lozen de meeste huizen het regenwater al sinds jaar en dag niet op het riool maar in de tuin. Dus dat argument slaat nergens op. Het was op het moment van de beslissing destijds, de gemakkelijkste weg voor de gemeenteraad en het is juist dat na jaren een verkeerde en oneerlijke keuze wordt teruggedraaid.