Skip to main content

Dassen belagen tuinen in onze wijk

Van meerdere kanten (Bosweg, Vliegerlaan, Vonderlaan) komen berichten dat dassen actief zijn in de wijk.
 Zo scharrelde dit voorjaar op een ochtend een das vrolijk in de bermen van de Vliegerlaan. Ook waren er meldingen vanuit de Wildernislaan. en recent weer overdag op de Ribeslaan. Ook waren er meldingen vanuit de Bosweg dat daar de borders in de tuin waren omgewoeld. 
Ik werd zelf deze week verrast door een omgeploegd gazon in mijn achtertuin.

Het is duidelijk dat de wildrasters er nu wel voor zorgen dat de wilde zwijnen uit de wijk zijn verdreven. Maar die rasters stoppen dassen niet en het is duidelijk dat er dassenburchten zijn in het bosgebied ten westen van de wijk, in het waterwingebied van Vitens, in het bosgebied tussen Vonderlaan en Amersfoortseweg en bij het Boschbad?
In sommige gevallen kunnen deze nachtelijke scharrelaars behoorlijk lastig zijn. 


das

Faunabeheer schrijft daar het volgende over:

Omgewoelde grasvelden
Het plaatselijk omwoelen van grasvelden door dassen vindt voornamelijk plaats in de maanden september en oktober. Dassen zijn dan op zoek naar de larven van verschillende soorten kevers en langpootmuggen die dan vlak onder de grasmat verblijven. Dassen ruiken en horen dat en graven ze vervolgens uit. Na oktober verdwijnt de overlast vanzelf, omdat de larven dan om te overwinteren dieper in de grond kruipen. Dassen schakelen dan weer over op het zoeken naar regenwormen, hetgeen geen schade aan de grasmat oplevert. Afgezien van biologische bestrijding van deze larven (engerlingen) met aaltjes zijn er weinig rendabele mogelijkheden om in de maanden september en oktober schade te voorkomen. Omdat de schade na twee maanden vanzelf weer verdwijnt zijn rasters e.d. meestal niet rendabel.
Wat kunt U er tegen doen?
Eigenlijk weinig. Dassen zijn beschermde dieren en het enige wat U kunt doen is zorgen dat ze niet in Uw tuin komen. Dus afrasteringen en schuttingen goed dicht maken, tuinhekjes ’s nachts dicht etc. De dieren zijn sterk, hebben forse klauwen en graven goed, dus sterk gaas ook een eindje in de grond, is soms de enige oplossing.