Skip to main content

Eind in zicht van illegaliteit AGOVV

door Gep Leeflang, vrijdag 22 januari 2010

Zes tot acht gebouwen op het complex van AGOVV worden uit de illegaliteit gehaald.
Een nieuw bestemmingsplan, waarvan het college van b en w deze week het voorontwerp in procedure bracht, legaliseert de situatie op Berg en Bos. Het maakt tevens nieuwe bebouwing mogelijk.

AGOVV-01Met het nieuwe bestemmingsplan komt er een einde aan de impasse die ontstond toenAGOVV-02 de gemeenteraad een streep zette door de plannen van AGOVV om een nieuw stadion te ontwikkelen aan de Kuipersdijk, bij het nieuwe regionale bedrijven terrein.

AGOVV was terug bij af. Een deel van de bebouwing op stadion Berg en Bos is echter met een tijdelijke vergunning gerealiseerd, in afwachting van verhuizing.
Tijdelijke verlenging van de vergunningen was op grond van het bestemmingsplan niet mogelijk.

Weliswaar heeft AGOVV nog steeds verhuisplannen, maar concreet zijn die niet. ,,Dat betekent dat de club niet binnen vijf jaar van Berg en Bos is vertrokken”, weet wethouder Jolanda Reitsma. ,,In het nieuwe bestemmingsplan moeten we club dan ook wel de mogelijkheid geven om een goede bedrijfsvoering te realiseren.”

Dat is gelukt, denkt Reitsma, terwijl tevens tegemoet is gekomen aan bezwaren vanuit de wijkraden. In de huidige situatieAGOVV-03 ondervinden de bewoners van Apeldoorn-West niet veel overlast van het betaalde voetbal. Als AGOVV zijn ambities op die plek zou kunnen uitvoeren en bijvoorbeeld een casino en winkels aan het stadion zou kunnen toevoegen, ontstaat echter een heel ander verhaal. Door ‘strak te bestemmen’ wordt die angst weggenomen, denkt de wethouder.

De club heeft in het nieuwe bestemmingsplan wel bouwmogelijkheden, maar die zijn duidelijk vastgelegd en uitspattingen zitten er dus niet in. De totale bezoekerscapaciteit blijft beperkt tot 3500 zodat wijkbewoners niet geplaagd worden door extra verkeersoverlast. Het nieuwe bestemmingsplan treedt op zijn vroegst in de loop van volgend jaar in werking. AGOVV wil echter al dit jaar een nieuwe tribune en skyboxen bouwen aan de enige zijde van het veld die nog vrij is. Volgens de gemeente is het mogelijk om op het nieuwe bestemmingsplan vooruit te lopen door een ‘projectbesluit’ te nemen. Dan hoeven de bouwplannen geen vertraging op te lopen.

bron De Stentor